Now showing items 1-8 of 8

 • Diferenciální kladkostroje 

  Mahel, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a pevnostním výpočtem samosvorného diferenciálního kladkostroje. Kladkostroj bude mít nosnost 450 kg, maximální výška zdvihu bude 9750 mm. Po zvolení vhodného typu diferenciálního ...
 • Interpretace konvolučních neuronových sítí 

  Kamenický, Daniel
  Cílem práce bylo porovnání několika metod pro vizualizaci příznaků jednotlivé třídy na vstupní pixelové vrstvě CNN. Každá metoda využívá jiný algoritmus, založený na gradientech, pro výpočet výsledných hodnot. Pomocí ...
 • Jeřábová kladnice - nosnost 25 t 

  Šanca, Kristián
  Jeřábová kladnice je spodní část kladkostroje. Je navržena tak, aby splnila funkci nosnosti 25 000 kg a zároveň byla bezpečná a co nejlehčí. V práci je popsán princip kladkostroje. Zvoleno je konstrukční řešení, ve kterém ...
 • Kladnice s motoricky otočným hákem nosnosti 20 t 

  Procházka, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem jeřábové kladnice o nosnosti 20 tun s dvěma vodícími a jednou vyrovnávací kladkou pro manipulaci se svitky plechu. Práce obsahuje výpočet a návrh prvků kladnice a pevnostní výpočty jednotlivých ...
 • Koncepční návrh mostového jeřábu 50 tun 

  Soukup, Lumír
  Bakalářská práce se zabývá koncepčním návrhem mostového jeřábu pro nosnost 50 tun. Práce obsahuje volbu nosníku, pojezdových kol, kolejnice a ve výpočtové části se zabývá návrhem částí jeřábové kočky jako je buben, vodící ...
 • Návrh elektrického kladkostroje 

  Hovádek, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí elektricky poháněného kladkostroje s ručním pojezdem. Obsahuje úvodní rešeršní část současného poznání tématu, volbu z různých koncepcí řešení a samotný výpočet. Přiložena ...
 • Návrh technologie pro šroubové spojení pro extrémní zatížení 

  Václavek, Jan
  Šroubové spoje jsou často používanou metodou spojení dvou nebo více součástí v provozu namáhaných různými druhy zatížení, v některých případech se může jednat o zatížení extrémní. Tématem bakalářské práce je představení ...
 • Zvedací zařízení za traktor 

  Smrček, Jakub
  Hlavním cílem bakalářské práce je návrh konstrukce zvedacího zařízení za traktor, které bude použito k manipulaci s materiálem. Úvodní část práce obsahuje rozdělení zvedacích zařízení agregovaných s traktorem a dále popisuje ...