Now showing items 1-4 of 4

 • Biokompatibilní kovové materiály 

  Mišáková, Liliana
  Táto bakalárska práca spracovaná formou literárnej rešerše sa zaoberá problematikou biokompatibilných kovových materiálov. Cieľom tejto práce je poskytnúť prehľad o materiáloch používaných vo všeobecnom a zubnom lekárstve ...
 • Interpenetrated Magnesium–Tricalcium Phosphate Composite: Manufacture, Characterization and In Vitro Degradation Test 

  Casas Luna, Mariano; Tkachenko, Serhii; Horynová, Miroslava; Klakurková, Lenka; Gejdoš, Pavel; Díaz de la Torre, Sebastian; Čelko, Ladislav; Kaiser, Jozef; Montufar Jimenez, Edgar Benjamin (The Chinese Society for Metals and Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2017-04-01)
  Magnesium and calcium phosphates composites are promising biomaterials to create biodegradable load-bearing implants for bone regeneration. The present investigation is focused on the design of an interpenetrated ...
 • Zpracování hořčíkových slitin technologií selective laser melting 

  Kaščák, Pavol
  Spracovanie materiálov na báze horčíka technológiou Selective laser melting, je vďaka jeho vysokej reaktivite v počiatočných fázach vývoja. Táto práca sa zaoberá objasňovaním vplyvu jednotlivých procesných parametrov pri ...
 • Zpracování práškových materiálů na bázi Mg metodou SPS 

  Moleková, Kristína
  Diplomová práca sa zaoberá prípravou a charakterizáciou objemového materiálu z práškového horčíka s prídavkom HAp lisovaním za studena s následným iskrovým plazmovým spekaním (SPS). V práci je obsiahnutá ako samotná príprava ...