Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza rizik provozované horizontální frézky 

    Mergeščíková, Lenka
    Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou rizík prevádzkovanej konzolovej horizontálnej frézovačky vyrobenej v roku 1963. V práci sa nachádza prehľad platnej legislatívy Českej republiky i Európskej únie týkajúcej sa ...