Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh rámu horského kola a jeho deformačně napěťová analýza pomocí MKP 

    Jelínek, Martin
    Diplomová práce se zabývá částí vývoje rámu horského kola kategorie enduro. Nejdříve se zabývá tvorbou rozměrově modifikovatelného modelu rámu v CAD systému SolidWorks. Další část práce se zabývá deformačně-napěťovou ...
  • Návrh semiaktivního odpružení horského kola 

    Mráz, Kryštof
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem semiaktivního odpružení horského kola využívajícího MR tlumič. V rešeršní části práce jsou shrnuty současné poznatky z problematiky pasivního a semiaktivního odpružení horských kol ...