Now showing items 1-6 of 6

 • Annahof 

  Novotná, Tereza
  Diplomová práce se zabývá krajinou jihomoravského pohraničí. Pracuje s významem krajiny pro člověka v duchovní rovině. Zaniklé místo hospodářského dvora v bývalých Sudetech hledá nové uplatnění pro aktuální i nadčasové ...
 • Centrum paliativní péče 

  Matějíčková, Petra
  Předmětem diplomové práce je novostavba centra paliativní péče v Žamberku. Jedná se o samostatně stojící budovu na svažitém pozemku, která je částečně podsklepená a má tři nadzemní podlaží. Z hlediska provozního se jedná ...
 • Konec dobrý, všechno dobré: Architektura paliativní péče 

  Vítková, Kateřina
  Může architektura ulehčit odchod lidem i jejich blízkým a odstranit, či alespoň zmírnit stigmatizaci a tabuizaci smrti? Cílem této práce je koncipování ideálního prostoru pro paliativní péči. Snahou není navrhnout další ...
 • Návrh na zlepšení komunikačního mixu vybrané společnosti 

  Horníčková, Adéla
  Diplomová práce se zabývá problematikou komunikačního mixu vybrané společnosti. Teoretická část práce je věnována obecným poznatkům z oblasti marketingu, které jsou východiskem pro další části práce. Na základě provedené ...
 • Zaměření budovy hospice v Rajhradě 

  Papež, Jakub
  V této diplomové práci byl vytvořen 3D model a stavební výkresy budovy hospice v Rajhradě. Tyto produkty slouží provozovateli pro správu budovy, plánování rekonstrukcí a přístaveb. V úvodní části práce jsou uvedeny informace ...
 • Zpracování dokumentace hospicu v Rajhradě 

  Poledňák, Jindřich
  Předmětem diplomové práce je tvorba 3D modelu a stavebních výkresů hlavní budovy hospice v Rajhradě. Úvodní část obsahuje seznámení s lokalitou a popis měřických prací. Dále je práce věnována 3D modelování v softwaru AutoCAD ...