Now showing items 1-20 of 30

 • Analýza vybraných ukazatelů Masarykova onkologického ústavu 

  Tušková, Anna
  Předmětem bakalářské práce je analýza vybraných ukazatelů nemocnice Masarykův onkologický ústav v letech 2004 až 2012. V teoretické části jsou uvedena základní východiska týkající se časových řad. Praktická část je zaměřena ...
 • Analýza vybraných ukazatelů Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. pomocí časových řad 

  Kučera, Petr
  Předmětem této bakalářské práce je analýza vybraných ukazatelů Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. pomocí časových řad. V teoretické části jsou objasněny základní východiska potřebná k úspěšnému provedení analýzy. Praktická ...
 • Design lůžka pro anesteziologicko-resustitační oddělení (ARO) 

  Andrášová, Lenka
  Diplomová práce se zabývá analýzou a návrhem designu speciálního nemocničního lůžka určeného pro anesteziologicko-resuscitační oddělení. Návrh vychází z normy ČSN EN 60601-2-52. Lůžko je přizpůsobeno použití na ...
 • Design medicínského magnetického lůžka 

  Tkáč, Andrej
  Témou diplomovej práce je návrh lôžka pre magnetickú terapiu pre jedného pacienta s dvoma tunelovými solenoidmi. Cieľom je vytvoriť prístroj na magnetickú terapiu do profesionálneho prostredia a vytvoriť nový koncept ...
 • Design mobilního rentgenu 

  Stejskal, Pavel
  Diplomová práce se zabývá vytvořením designu mobilního nemocničního rentgenu. Na základě provedených analýz jsou navženy tři variantní studie designu, ze kterých je následně vybrána a detailně rozpracována finální varianta. ...
 • Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy 

  Promna, Denisa
  Hlavní myšlenkou bylo zvolit si dítě jako měřítko návrhu. Zahloubat se v jeho světě a jeho vnímání prostoru - mít na paměti jeho potřeby. Jak vypadalo místo, kam by se jelo zotavit z dýchacích obtíží? Bylo v nemocnici? Co ...
 • Inovace manažerských činností v nemocnici Vsetín 

  Měkynová, Simona
  Bakalářská práce se zabývá personálním managementem v nemocnici Vsetín. Speciálně je zaměřena na popis základních úkolů personálního managementu, které zahrnují analýzu pracovního místa a kompetencí, získávání a výběr ...
 • Klimatizace zdravotnického provozu 

  Frčka, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnických zařízení pro operační sály a zázemí přiléhajících čistých prostor, čistých chodeb, místností pro přípravu pacienta a jeho očistu atd.. Vzduchotechnická zařízení jsou ...
 • Městské lázně 

  Adamsonová, Kristína
  ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE Centrom a vstupným bodom za atrakciami a relaxom je terasa s bazénom, s prístupom do kafé a svetlíkmi do recepcie. Okolo nej sa dva a pol krát obtáča plytká rampa. Tá je ohraničená nosnými stenami, ...
 • Místo ve středu města? Brno – Lokalita Údolní – Gorkého 

  Jakubíková, Barbora
  Areál porodnice na Obilním trhu je jednou z rezerv, kterou jsme definovali v rámci projektu Inventura stavění v městské památkové rezervaci v Brně. Návrh vychází ze situace, kdy bude provoz porodnice přesunut do nové budovy ...
 • Monolitická stropní konstrukce - deskový skelet 

  Neuschl, Marcel
  Cieľom bakalárskej práce bolo, navrhnúť lokálne podopretú stropnú dosku, podľa zadania poskytnutého vedúcim práce. Pri návrhu boli použité tri, statické metódy, ktoré práca porovnávala ( metóda súčtových momentov, metóda ...
 • Návrh informačního systému 

  Nečas, Jan
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout dílčí segment informačního systému pro fakultní nemocnici Brno, který bude sledovat nápor na jednotlivé ambulance a pohyby hospitalizovaných pacientů v rámci celé organizace.
 • Návrh informačního systému 

  Nečas, Jan
  Cílem této diplomové práce je navrhnout informační systém pro správu identit, který bude poskytovat správu jejich životního cyklu s napojením na personální systém. Správu oprávnění a rozhraní pro napojení systémů fungujících ...
 • Návrh na zřízení podnikové školky 

  Bumbálková, Tereza
  Tato diplomová práce se zabývá v první části podmínkami pro zřízení podnikové školky. Dále analyzuje současný stav a zájem o firemní školku z řad zaměstnanců v konkrétní nemocnici v Brně. V závěru práce navrhuji řešení, ...
 • Nemocnice Trutnov, Pavilon B - hrubá vrchní stavba 

  Kratěna, Dominik
  Předmětem této bakalářské práce je stavebně-technologické řešení hrubé vrchní stavby pavilonu B, nacházející se v areálu nemocnice Trutnov. Jedná se o čtyřpodlažní železobetonový monolitický skelet. Práce obsahuje technickou ...
 • Nosná konstrukce nemocničního pavilonu 

  Hůrka, Jiří
  Diplomová práce je zaměřena na návrh vybraných částí nosné konstrukce nemocničního pavilonu. Konstrukci tvoří železobetonový skelet s dodatečně provedeným samonosným obvodovým pláštěm. Vybranými částmi konstrukce jsou ...
 • Optimalizace výpočtu celkového počtu stání 

  Tillhonová, Veronika
  Diplomová práce ,,Optimalizace výpočtu celkového počtu stání“ je věnována problému stanovení počtu parkovacích stání. Cílem je aktualizace účelových jednotek u vybraných budov a optimalizace součinitelů v celkovém výpočtu ...
 • Podnikatelský záměr Rehabilitačního centra Znojmo 

  Domanižová, Petra
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením návrhu podnikatelského záměru pro již existující firmu, která funguje od 90. let v rehabilitační oblasti zaměřené především na děti do věku 15 let. Práce se skládá z teoretických ...
 • Porodnice 

  Kolář, Vojtěch
  Porodnice jako místo, kde se žena cítí svobodná, nic ji nesvírá. Místo, kde je porod chápán jako přirozená událost a dbá se na bezpečný a zároveň přirozený porod. Kompromis mezi klasickým nemocničním prostředím a porodem ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Šimkovič, Peter
  Táto bakalárska práca je zameraná na posúdenie informačného systému Fakultní Nemocnice Brno a jeho dielčích procesov. Súčasťou je taktiež bližší pohľad na súčasný stav samotnej nemocnice, ktorý vychádza z použitých analýz. ...