Now showing items 1-5 of 5

 •  Komercializace bytových domů 

  Karásek, Jiří
  Diplomová práce se zabývá problematikou komercializace bytových domů. Teoretická část představuje problematiku hospodářských cyklů ve spojení s ekonomickou krizí. Součástí teoretické práce je také developerská oblast a s ...
 • Řešení finanční krize v hospodaření stavebního podniku 

  Lemberk, Jan
  V této práci se budeme zabývat finanční analýzou stavebního podniku a návrhem možných řešení k jeho stabilizaci. V teoretické části této práce se nejprve krátce zaměříme na základní problematiku makroekonomie, mikroekonomie, ...
 • Vliv hospodářského cyklu na vývoj pojišťovnictví v České republice a v Německu 

  Chocholáč, Jan
  Tato bakalářská práce analyzuje vliv vývoje hospodářského cyklu na pojistný trh v České republice a Německu a částečně je i srovnává. V první části práce popisuje důležitá východiska, stanovuje konkrétní cíle práce a ...
 • Vliv hospodářského cyklu na vývoj pojišťovnictví v České republice a v Německu 

  Chocholáč, Jan
  Tato bakalářská práce analyzuje vliv vývoje hospodářského cyklu na pojistný trh v České republice a Německu a částečně je srovnává. V prvé části práce popisuje důležitá východiska, stanovuje konkrétní cíle práce a definuje ...
 • Vývoj cen prefabrikovaných železobetonových konstrukcí 

  Jurásková, Diana
  Tato práce se zabývá zhodnocením vývoje cen prefabrikovaných železobetonových konstrukcí v konkrétním podniku na základě hospodářského cyklu České republiky. Teoretická část se zabývá definicí hospodářského cyklu, popisem ...