Now showing items 1-2 of 2

  • Efektivní řízení nákladů ve firmě Bosch Diesel s.r.o. 

    Hromádková, Simona
    Diplomová práce se zabývá analýzou systému nákladového účetnictví firmy Bosch Diesel s.r.o. a obsahuje návrh opatření, která mohou vést ve firmě ke snižování nákladů.
  • Strojírenská údržba točivých elektrických strojů 

    Smejkal, Pavel
    Tato bakalářská práce se zabývá problematikou strojírenské údržby točivých elektrických strojů. Nastiňuje základní rozdělení údržby a její vlivy na funkci a hospodárnost vzhledem k druhu údržby. Hlavní důraz je kladen na ...