Now showing items 1-20 of 23

 • Analýza ekonomických ukazatelů akciové společnosti s využitím statistických metod 

  Reslová, Monika
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace vybrané akciové společnosti pomocí finanční analýzy a jejím následným podrobením statistickým metodám. Práce je rozdělena na část teoretickou, v níž je věnována ...
 • Financování projektu veřejného zájmu prostřednictvím Public Private Partnership 

  Rovenská, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou možností financování konkrétního projektu veřejného zájmu s akcentem na financování formou Public Private Partnership (PPP). Stěžejní část teoretických poznatků tvoří právě informace ...
 • Finanční řízení stavební zakázky 

  Lakuš, Jan
  Tato práce se zabývá vymezením problematiky finančního řízení stavební zakázky a jeho aplikací v praktické analýze finančního řízení nákladů reálné stavební zakázky. Cílem práce je analýza modelu finančního řízení stavební ...
 • Hospodaření a fundraising neziskových organizací 

  Procházková, Pavla
  Diplomová práce analyzuje hospodaření a fundraising občanského sdružení Spolek Trend vozíčkářů Olomouc. Obsahuje teoretické poznatky o fungování neziskových organizacích se zaměřením na jejich financování, získávání dárců ...
 • Hospodaření městyse Nedvědice 

  Vrbka, Boris
  Tato bakalářská práce je v teoretické části zaměřena na fungování, hospodaření a vedení obcí a na základní informace o veřejných zakázkách a jejich zadávání v České republice. V analytické části je představen městys ...
 • Management zadluženosti vybraného kraje 

  Suchomelová, Zuzana
  Diplomová práce se zabývá hospodařením a zadlužeností Jihomoravského kraje v letech 2010-2016. Teoretická část práce se věnuje vymezení působnosti kraje, orgánů kraje, majetku kraje, rozpočtu kraje, jeho příjmů a výdajů a ...
 • Návrh na zlepšení hospodaření města Adamova 

  Charvát, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá hospodařením města Adamova v letech 2002-2005. Cílem této práce je analyzovat nejdůležitější prvky a vztahy příjmů a výdajů rozpočtu města Adamova. Na základě dosažených výsledků analýzy pak ...
 • Návrhy na zlepšení hospodaření s dlouhodobým hmotným majetkem 

  Černá, Pavlína
  Diplomová práce se zabývá problematikou hospodaření s dlouhodobým hmotným majetkem ve firmě DT – Výhybkárna a strojírna, a.s. v Prostějově, která produkuje, montuje a regeneruje výhybkové konstrukce pro železniční, podzemní ...
 • Návrhy na zlepšení hospodaření s dlouhodobým hmotným majetkem 

  Chaloupková, Veronika
  Tato diplomová práce řeší problematiku hospodaření s dlouhodobým hmotným majetkem ve společnosti Česko slezská výrobní, a. s., která se zabývá výrobou obytných a sanitárních kontejnerů. Práce je rozdělena do tří částí. V ...
 • Návrhy na zlepšení hospodaření s dlouhodobým hmotným majetkem 

  Ratislavová, Michaela
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou hospodaření s dlouhodobým hmotným majetkem státní příspěvkové organizace Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Práce je zaměřena především na přístrojovou techniku. Cílem práce ...
 • Návrhy na zlepšení hospodaření s dlouhodobým hmotným majetkem 

  Navrátil, Tomáš
  Diplomová práce řeší problematiku hospodaření s dlouhodobým hmotným majetkem ve firmě Komponenty, a. s. Práce vychází ze současného stavu ve firmě, přičemž pozornost je zaměřena na klíčové oblasti, zejména organizaci a ...
 • Návrhy na zlepšení hospodaření s dlouhodobým hmotným majetkem ve firmě 

  Slámová, Martina
  Diplomová práce řeší problematiku hospodaření s dlouhodobým hmotným majetkem ve firmě H&P plast, společnosti s ručením omezeným, která se zabývá výrobou plastových výrobků a forem. První část práce obsahuje teoretická ...
 • Systém managementu hospodaření s energií a jeho vazba s bezpečností 

  Samek, Jakub
  Tato práce řeší porovnání struktury a konflikty mezi systémem managementu hospodaření s energiemi a systémem bezpečnosti práce na pracovišti. Byly vyhledány časté případy konfliktů mezi těmito systémy v průmyslu a těmto ...
 • Zhodnocení hospodaření neziskové organizace 

  Derych, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením hospodaření příspěvkové organizace „Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky“. Cílem předložené diplomové práce je na základě zhodnocení hospodaření zmíněné ...
 • Zhodnocení hospodaření neziskové organizace 

  Vébrová, Jana
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením hospodaření příspěvkové organizace Domov důchodců Český Dub. Cílem této práce je prostřednictvím analýzy nákladů a výnosů a finanční analýzy zhodnotit hospodaření organizace a podat ...
 • Zhodnocení hospodaření neziskové organizace Trialog 

  Jurajdová, Vendula
  Bakalářská práce se zaměřuje na oblast neziskového sektoru, konkrétně občanského sdružení a jeho hospodaření. Práce se nejprve zabývá teoretickým zpracováním problematiky a poté prakticky hodnotí hospodaření konkrétního ...
 • Zhodnocení hospodaření organizace ZIKOS 

  Busta, Karel
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením hospodaření příspěvkové organizace ZIKOS. Cílem této práce je pomocí analýzy nákladů a výnosů a finanční analýzy zhodnotit hospodaření organizace a navrhnout doporučení ke zlepšení ...
 • Zhodnocení hospodaření Technického muzea v Brně 

  Pospíšilíková, Vendula
  Předložená bakalářská práce se zabývá zhodnocením hospodaření Technického muzea v Brně v letech 2012 - 2014. První část práce je zaměřena především na teoretické poznatky v oblasti neziskového sektoru, příspěvkových ...
 • Zhodnocení hospodaření vybrané organizace a návrhy na zlepšení 

  Maňáková, Petra
  Předložená bakalářská práce se věnuje zhodnocení hospodaření příspěvkové organizace Základní školy AB v letech 2010 – 2013. Teoretická část se zabývá vymezením neziskových organizací, příspěvkovou organizací a zdroji ...
 • Zhodnocení hospodaření vybrané organizace veřejného sektoru 

  Valášková, Lucie
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení hospodaření vybrané organizace veřejného sektoru, kterou je Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace. První část práce obsahuje cíle a metody zpracování. Druhá část ...