Now showing items 1-2 of 2

  • Voda ve veřejném prostoru Starého Brna 

    Šerek, Jiří
    Cílem práce je vrátit vodu do veřejných prostorů nejstarší městské čtvrti Staré Brno, připomenutím zaniklého Svrateckého náhonu podpořit obnovu génia loci této charakteristické části města. Hlavním motivem práce bude ...
  • Zdravotně technické instalace polyfunkčního objektu 

    Vaňková, Klára
    V bakalářské práci jsou řešeny zdravotně technické instalace polyfunkčního objektu v Uherském Hradišti. V budově jsou navrženy dimenze a materiály instalací splaško-vé kanalizace a vodovodu. Ohřev teplé vody je zajištěn ...