Now showing items 1-1 of 1

  • Design horkovzdušné pistole 

    Durkáč, Jozef
    Témou tejto bakalárskej práce je design teplovzdušnej pištole. Jej cieľom je priniesť esteticky príťažlivé riešenie, vyčnievajúce v dnešnej konkurencii.