Now showing items 1-12 of 12

 • Efektivní pokrytí potřeby tepla s pomocí solární soustavy 

  Vítek, Lukáš
  Cílem této diplomové práce je návrh vytápění bytového objektu a návrh ohřevu teplé vody ve dvou variantách. V první variantě je jako zdroj použitý plynový kondenzační kotel v kombinaci se zásobníkem teplé vody, ve druhé ...
 • Návrh otopné soustavy a ohřev teplé vody pro rodinný pension 

  Nykl, František
  Tato diplomová práce řeší podrobný návrh vytápění a ohřev teplé vody pro rodinný pension. Čtenář je nejprve seznámen s řešeným objektem, jeho konstrukcí a stavebními prvky. V práci je uveden postup výpočtu a návrhu otopné ...
 • Návrh otopné soustavy pro rekonstruovaný dům 

  Valášek, Martin
  Diplomová práce obsahuje kompletní návrh otopné soustavy pro rodinný dům po částečném zateplení. V první části se seznámíme s objektem a klimatickými podmínkami. V další části je proveden výpočet součinitelů prostupu tepla ...
 • Návrh otopné soustavy s tepelným čerpadlem vzduch-voda a zdrojem na tuhá paliva pro vytápění rodinného domu 

  Španihelová, Kateřina
  Cílem této práce je navrhnout otopnou soustavu pro rodinný dům včetně návrhu a výpočtu potřeby tepla pro ohřev teplé vody. Zadanými zdroji tepla jsou tepelné čerpadlo vzduch-voda a zdroj na tuhá paliva. Úkolem práce bylo ...
 • Návrh otopné soustavy s tepelným čerpadlem vzduch-voda v kombinaci s bivalentním zdrojem 

  Skočík, Lukáš
  Práce řeší kompletní rekonstrukci otopné soustavy, tj. včetně zdroje tepla, rozvodů a otopných těles, rodinného domu s vyššími tepelnými ztrátami. Jako zdroj tepla je zvoleno tepelné čerpadlo vzduch-voda. S ohledem na ...
 • Návrh systému vytápění rodinného domu 

  Zouhar, Adam
  Bakalářská práce se zabývá návrhem systémů vytápění rodinného domu a porovnáním investic jednotlivých řešení. Nejdříve byla provedena rešerše možných způsobů vytápění a poté byl popsán modelový dům. Dále byly vypočteny ...
 • Tepelné čerpadlo vzduch-voda v otopné soustavě 

  Vejmelka, Zdeněk
  Cílem práce je navrhnout systém vytápění v rodinném domě za použití tepelného čerpadla vzduch/voda. Objekt je třípatrový, dvě patra jsou nadzemní a jedno podzemní. Vytápění je řešeno deskovými otopnými tělesy. Řešený je i ...
 • Vytápění a příprava teplé vody zázemí fotbalového stadionu 

  Jebavá, Klára
  Tato bakalářská práce je zpracována pro návrh vytápění a přípravu teplé vody pro zázemí fotbalového stadionu. Do zadaného objektu je navrženo jako zdroj tepelné čerpadlo. Objekt bude vytápěn pomocí podlahového vytápění v ...
 • Vytápění bytového domu 

  Jurčík, Peter
  Témou tejto bakalárskej práce je návrh vykurovania a ohrevu teplej vody bytového domu so 7 bytovými jednotkami. Teoretická časť sa venuje návrhu teplej vody zásobníkovým ohrevom, základnému deleniu sústav pre ohrev teplej ...
 • Vytápění kulturního domu 

  Zajíček, Václav
  Bakalářská práce je složena ze tří částí teoretické, výpočtové a projektové. V teoretické části je řešen návrh a posouzení tepelných čerpadel, jejich druhy a vhodnost použití. Výpočtová část je zaměřena na celkový výpočet ...
 • Vytápění rodinného domu tepelným čerpadlem 

  Abrahám, Jan
  Bakalářská práce se zabývá využitím tepelného čerpadla pro vytápění rodinného domu. V teoretické části je představen princip fungování tepelného čerpadla, vysvětlen topný faktor a popsány jednotlivé druhy tepelných čerpadel ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v průmyslové hale 

  Maslík, Michal
  Diplomová práca sa zaoberá zdravotno - technickými a plynovodnými inštaláciami v priemyselnej hale. Objekt je situovaný v meste Frýdek Místek. Teoretická časť porovnáva platné technické pravidlá pre plyn na Slovensku a v ...