Now showing items 1-20 of 45

 • Akumulace tepla a chladu na bázi PCM 

  Němec, Lukáš
  V první části bakalářské práce se budu zabývat akumulaci tepla a chladu pomocí materiálů s fázovou změnou a také návrhem PCM akumulačního zásobníku. Cílem mého snažení je navrhnout nejideálnější rozestup trubiček v daném ...
 • Akumulační zásobníky v otopných systémech 

  Železná, Karolína
  Diplomová práce se zabývá akumulačními zásobníky v otopných systémech. První část představuje problematiku akumulace tepla a typy akumulačních zásobníků. Druhá část popisuje dvě konkrétní varianty vytápění objektu penzionu ...
 • Návrh systému vytápění dřevostavby bytového domu 

  Rušín, Marek
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout vytápění a přípravu teplé vody pro dřevostavbu bytového domu v Chocni. Budova je rozdělena na dva objekty, každý z nich má 3 nadzemní podlaží. Vytápění je řešeno deskovými a trubkovými ...
 • Návrh vytápění budovy 

  Dittrichová, Zuzana
  Předmětem této diplomové práce je řešení systému vytápění, přípravy teplé vody a návrh zdroje tepla pro zadaný bytový dům. Projekt se skládá z výpočtu tepelných ztrát, návrhu otopných těles, dimenzování potrubí a návrhu ...
 • Otopná soustava polyfunkčního objektu 

  Hladík, Juraj
  Cílem této bakalářske práce je v teoretické části problematika oběhových čerpadel . Výpočtová čast řeší návrh vytápění a ohřevu teplé vody v polyfunkčním domě v Moste pri Bratislave, Ťřípodlažní polyfunkční dům je situován ...
 • Provozní účinnost kotlů 

  Rejsa, Vojtěch
  Tato práce řeší stanovení provozní účinnosti kotlů na tuhá paliva, pro jejich zařazení do příslušné emisní třídy dle ČSN EN 303-5. Měřeny byly dva ocelové odhořívací kotle shodného výrobce, typu i výkonu, ale různého stáří. ...
 • Rodinný dům s bazénem - vytápění 

  Saňák, Adam
  Tématem bakalářské práce je vytápění rodinného domu s bazénem. Hlavním úkolem je navrhnout vhodné řešení otopné soustavy a zdroje tepla rodinného domu. Rodinný dům má akumulační nádrž sloužící pro ohřev teplé vody, pro ...
 • TZB v nízkoenergetické budově 

  Fireš, Michal
  Náplní mé bakalářské práce je zanalyzovat pavilon P4 vědeckého a výzkumného centra AdMaS v Brně a výsledky porovnat se skutečnými hodnotami. Součástí je také návrh vytápění. Pavilon P4 se skládá ze dvou bočních hal a skladů, ...
 • Úprava otopné soustavy objektu 

  Balíková, Anna
  Bakalářská práce se zabývá problematikou řešení vytápění, teoreticky popisuje současné technologické možnosti v oblasti zdrojů tepla. Získané znalosti jsou využity ve výpočtové části práce, kde je řešen návrh vytápění a ...
 • Vyhodnocení solární soustavy VUT Fast 

  Bublan, Tomáš
  Cílem práce je vyhodnocení solárního systému na VUT FAST a dále aplikace tématu na zadané budově. Zadána byla patrová nepodsklepená mateřská škola s plochou střechou. Byly navrženy dvě varianty využití solárních kolektorů: ...
 • Vytápění a příprava teplé vody penzionu 

  Beneš, Josef
  Bakalářská práce se zabývá řešením otopného systému a přípravou teplé vody pro budovu penzionu. V práci je uvedena základní systematika teplovodních soustav a rozvodů vytápění. U nejčastěji používaných materiálů v teplovodních ...
 • Vytápění a příprava teplé vody rekreačního střediska 

  Hakl, Jaroslav
  Obsahem této bakalářské práce je vytápění a příprava teplé vody rekreačního střediska v obci Ostružná, okres Jeseník. Objekt má 2 nadzemní podlaží. První nadzemní podlaží slouží převážně ke střetávání lidí v herně nebo ve ...
 • Vytápění a příprava TV pomocí tepelného čerpadla 

  Rejsa, Vojtěch
  Bakalářská práce řeší návrh vytápění mateřské školy v Ostravě. Teoretická část se věnuje tématu tepelná čerpadla. Část výpočtová obsahuje návrh vytápění objektu s použitím teplovodního podlahového vytápění a otopných těles. ...
 • Vytápění budovy hotelového typu 

  Fornůsek, Patrik
  Cílem této bakalářské práce je návrh vytápění a ohřevu teplé vody v hotelu Vír. Hotel je novostavba se čtyřmi podlažími. Práce se dělí na tři části. V teoretické části se zabývám zařízením kotelny, vytápěním plynnými palivy, ...
 • Vytápění bytového domu 

  Blažek, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je v teoretické části problematika kondenzačních kotlů. Výpočtová část řeší návrh vytápění a ohřevu teplé vody v bytovém domě v Kyjově. Čtyřpodlažní bytový dům je situován v mírně zastavěné ...
 • Vytápění bytového domu 

  Dvořáková, Simona
  Cílem bakalářské práce je navrhnout vytápění a ohřev teplé vody v novostavbě bytového domu ležícího ve Slavkově u Brna. Jedná se o nepodsklepený třípodlažní objekt. Objekt se skládá ze dvou provizorních částí. První částí ...
 • Vytápění bytového domu 

  Hánl, Jiří
  V bakalářské práci zpracovávám návrh na vytápění a přípravu teplé vody v bytovém domě. Teoretická části řeším použitelnost a konstrukční řešení armatur. Ve výpočtové části se zabývám návrhem zdroje tepla, přípravou teplé ...
 • Vytápění bytového domu 

  Plšek, Michal
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vytápění a ohřevu teplé vody novostavby řadového bytového domu. Bytový dům se skládá ze čtyř nadzemních podlaží a ze suterénu. Objekt je zděný s plochou střechou a je zateplen. Bakalářská ...
 • Vytápění bytového domu 

  Mašek, Miroslav
  Tato bakalářská práce je rozdělena do tří částí. První část je teoretická a zabývá se problematikou vyregulování otopných soustav. Druhá část, která je výpočtová, řeší komplexní návrh vytápění a ohřevu teplé vody v bytovém ...
 • Vytápění bytového domu 

  Segeďa, Petr
  Ve své bakalářské práci se zabývám vytápěním bytového domu v Jablůnce. Jedná se o novostavbu bytového domu se 4 nadzemními podlažími. Cílem bakalářské práce je navrhnout vytápění a ohřev teplé vody pro tento objekt. V ...