Now showing items 1-13 of 13

 • Otopná soustava knihovny 

  Dlabajová, Pavlína
  Závěrečná práce řeší vytápění univerzitní knihovny Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, situované na ulici Kotlářská 267/2, 611 37 Brno. Projekt se zabývá výpočtem tepelného výkonu, návrhem zdroje tepla, přípravy ...
 • Teplonosné látky tepelných soustav 

  Ženožička, Filip
  Předmětem této diplomové práce jsou teplonosné látky tepelných soustav a návrh vytápění a přípravy teplé vody v administrativním domě ve Zlíně na Jižních Svazích. Objekt má pět nadzemních a jedno podzemní podlaží. V objektu ...
 • Vnitřní prostředí a výplně otvorů 

  Buřič, Jan
  Cílem této diplomové práce je návrh vytápění a přípravy teplé vody v budově základní školy v Trhových Svinech. V první části je řešena problematika vnitřního prostředí budov a výplně otvorů. Druhá část se zabývá samostatným ...
 • Vytápění bytového domu 

  Buřič, Jan
  Cílem této bakalářské práce je návrh vytápění a přípravy teplé vody novostavby bytového domu v Trhových Svinech u Českých Budějovic. V první části je řešena problematika centralizované zásobování teplem a jednotlivé typy ...
 • Vytápění bytového domu 

  Ženožička, Filip
  Předmětem této bakalářské práce je návrh vytápění a přípravy teplé vody v bytovém domě ve Zlíně na Jižních Svazích. Objekt má pět nadzemních a jedno podzemní podlaží. V objektu jsou navrženy dvě varianty zdroje tepla pro ...
 • Vytápění mateřské školy 

  Pospíšilová, Lucie
  Bakalářská práce řeší návrh vytápění mateřské školy. Teoretická část se věnuje problému větrání budov školních zařízení a tepelné pohody prostředí. V neposlední řadě popisuje rozdělení otopných soustav z hlediska přenosu ...
 • Vytápění mateřské školy 

  Jetelina, Michal
  Bakalářská práce řeší návrh vytápění mateřské školy. Teoretická část se věnuje popisu a charakteristice teplovodního vytápění, jež je v návrhu užito. Část výpočtová obsahuje návrh vytápění objektu. Systém je navrhnut jako ...
 • Vytápění mateřské školy 

  Černý, Tomáš
  Bakalářská práce řeší návrh vytápění mateřské školy. Teoretická část se věnuje tématu podlahové vytápění. Část výpočtová obsahuje návrh vytápění objektu s použitím teplovodního podlahového vytápění. Dále řeší výpočet ...
 • Vytápění objektu mateřské školy 

  Dužík, Vojtěch
  Práce řeší návrh vytápění objektu pro mateřskou školu. Systém vytápění je navržený jako nízkoteplotní s hlavním zdrojem tepla tepelným čerpadlem typu vzduch – voda ve vnitřním provedení. Tepelné čerpadlo je doplněné o ...
 • Vytápění sportovního centra 

  Fuksa, Lukáš
  Předmětem této bakalářské práce je návrh vytápění sportovního centra. Práce se skládá ze třech částí. V první teoretické části se zaobírá možnými způsoby vytápění velkoprostorových a halových objektů. Ve druhé výpočtové ...
 • Vytápění výrobního objektu s administrativou 

  Březina, Jan
  Úkolem této bakalářské práce je porovnat způsoby vytápění průmyslových hal a navrhnout vhodný systém vytápění do zadaného výrobního objektu, který se nachází na okraji města Brna. Objekt je tvořen dvěma jednopodlažními ...
 • Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění 

  Heneková, Barbara
  Bakalárska práca rieši návrh podlahového vykurovania administratívnej budovy. Teoretická časť je zameraná na charakteristiku tepelných čerpadiel. Časť výpočtová je samotný návrh teplovodného podlahového vykurovania. Zdrojom ...
 • Zdroje tepla pro průmyslové objekty 

  Spratková, Nikola
  Diplomová práce se věnuje návrhu nového zdroje tepla stávajícího objektu. První část se zabývá tepelnými zdroji a palivy používaných v České republice. Náplní druhé části je pak samostatný návrh zdroje tepla ve třech ...