Now showing items 1-4 of 4

 • Charakteristické parametry palivových trysek 

  Ledererová, Lucie
  Mnoho průmyslových aplikací získává potřebnou tepelnou energii prostřednictvím spalovacího procesu. Základním prvkem každého spalovacího zařízení je hořák a jeho součástí je soustava trysek, které do spalovacího prostoru ...
 • Using Of Wirebonding In The Hot-Wire Anemometry 

  Búran, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  The project deals with the effect of the airflow and temperature on the gold wirebond due to the possible application in hot-wire anemometry. A part of the text deals with the design of the experimental sensor for hot-wire ...
 • Zmapování distribuce vzduchu klimatizační jednotky v kabině osobního vozu 

  Planka, Michal
  Cieľom tejto bakalárskej práce je určenie pomerných koeficientov distribúcie vzduchu jednotlivými výustkami systému vetrania, kúrenia a klimatizácie (HVAC) osobného automobilu. Pomyselným ťažiskom práce je stanovenie ...
 • Žárový anemometr 

  Búran, Martin
  Práca pojednáva o vplyve prúdenia vzduchu a teplôt na kontaktovací drôt zo zlata, kvôli možnému využitiu v žiarovej anemometrii. V uvedenom texte je zahrnutý potrebný, všeobecný teoretický základ z oblastí kontaktovania ...