Now showing items 1-4 of 4

 • Návrh doplnění marketingového mixu konkrétního podniku 

  Eliášová, Daniela
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu současného marketingové prostřední hotelu Orea Voroněž v Brně. Práce je rozdělena na teoretickou část, která obsahuje vysvětlení základních pojmů z oblasti marketingu, marketingového ...
 • Návrh úprav a doplnění komunikačního mixu konkrétního hotelu 

  Eliášová, Daniela
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou marketingové komunikace hotelu Avanti sídlící ve městě Brně a následným zpracováním návrhů komunikačního mixu. Cílem práce je vytvořit návrhy na úpravu / doplnění komunikačního mixu, ...
 • Návrh změn marketingových aktivit hotelu U Loubů 

  Hlavatá, Michaela
  Předložená diplomová práce se zabývá analýzou marketingové strategie Hotelu U Loubů. Komplexně zkoumá a hodnotí současný stav poskytovaných služeb, marketingové komunikace i personálního obsazení. V návrhové části jsou pak ...
 • Rozvoj konkurenceschopnosti podniku 

  Doležal, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na posílení konkurenceschopnosti ubytovacího zařízení Jacob Brno prostřednictvím její značky. Stávající situace společnosti je rozebraná dle teoretických poznatků. Na základě teorie hodnotového ...