Now showing items 1-5 of 5

 • Analýza glukanů v rostlinných a mikrobiálních vzorcích 

  Vít, Radek
  Předložená diplomová práce se zabývá studiem glukanů u vybraných druhů kvasinek, řas a materiálů rostlinného původu. Kultivace byly prováděny za účelem co nejvyšší produkce glukanů za různých teplotních podmínek a v různých ...
 • Mikroorganizmy s lipolytickou aktivitou a jejich využití 

  Pavlačková, Jana
  Lipasy jsou hydrolytické enzymy produkované řadou mikroorganismů. Tato práce popisuje nejen samotné mikroorganismy, které lipasy produkují, ale také různé možnosti průmyslového využití lipas. Lipasy nacházejí široké uplatnění ...
 • Toxické látky vyšších hub 

  Ascherová, Adriana
  Tato práce je věnovaná problematice toxických látek vyšších hub. Tematicky je rozčleněna do tří oddílů. V první části se zabývá chemickým složením hub, kde klade hlavní důraz na obsah těžkých kovů a léčivých látek. Následující ...
 • Tuhé pěny založené na acetalizovaném PVAl 

  Mach, Václav
  Práce se zabývá přípravou tuhých hydrofilních pěn z acetalů PVAl. Pro výrobu tuhých pěn byl použit postup založený na napěnění reakční směsi plynnými zplodinami. V rámci práce byla také studována možnost ukotvení aktivních ...
 • Výskyt polutantů v matricích bioindikátorů 

  Vlček, Ladislav
  Tato diplomová práce se zabývá výskytem těžkých kovů v životním prostředí, zejména v matricích bioindikátorů. Zvláštní pozornost je věnována výskytu rtuti v životním prostředí a její stanovení v bioindikátorech. V současné ...