Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh ekologického vytápění rodinného domu 

    Kořínek, Vladimír
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem ekologického vytápění pro rodinný dům. Hlavním cílem je nalézt nejvýhodnější variantu systému vytápění a ohřevu teplé vody za pomocí tepelného čerpadla v kooperaci s alternativním ...
  • Terminál pro vizualizaci a ovládání podmínek v obytném domě 

    Szalay, Patrik
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem regulace plynového kotle a oběhového čerpadla pro vytápění rodinného domu a zprovoznění měření potřebných veličin k zajištění optimální regulace. Při návrhu je kladen důraz na ...