Now showing items 1-2 of 2

  • Optimalizace zdanění rodiny 

    Pokorný, Kryštof
    Bakalářská práce se zaměřuje především na seznámení s platnou legislativou, která se týká možnosti legální optimalizace daňové povinnosti a souvisejících odvodů pojistného na sociální a zdravotní pojištění rodiny, respektive ...
  • Pojistné podvody - nemovitosti 

    Liška, Jaroslav
    Tato diplomová práce se zabývá pojistnými podvody, které jsou páchány v oblasti občanského pojištění domácností a nemovitostí. Ke zpracování práce na toto téma mne vedla především jeho aktuálnost a také to, že se mi zadaná ...