Now showing items 1-3 of 3

 • Financování rekonstrukce panelových a bytových domů pomocí dotace 

  Poláková, Jana
  Obsahem předkládané diplomové práce je představení a rozebrání možností financování rekonstrukce panelových a bytových domů. Práce je zaměřena zejména na financování těchto oprav pomocí dotace z programu PANEL. Na konkrétním ...
 • Financování revitalizace panelového domu 

  Gryga, Robert
  Tato diplomová práce „Financování revitalizace panelového domu“ se zabývá možnostmi financování rekonstrukce panelového domu. Na základě teoretických poznatků, provedených analýz a výpočtů, obsahuje řešení pro konkrétní ...
 • Založení bytového družstva z důvodu privatizace bytového domu 

  Majtanová, Marie
  Privatizace bytových domů ve městě Brně opět pokračuje. Vlastník bytové domy prodává pouze právnické osobě založené ze současných nájemníků. Obsahem bakalářské práce je založení právnické osoby - bytového družstva a splnění ...