Now showing items 1-20 of 24

 • Administrativní budova 

  Szabo, Daniel
  Diplomová práca sa zaoberá novostavbou administratívnej budovy v Brne situovanej v mestskej časti Slatina. Budova pozostáva z troch nadzemných podlaží a z jedného podzemného podlažia. Architektonická kompozícia je navrhnutá ...
 • Administrativní budova 

  Pometlová, Eliška
  Cílem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace provádění stavby administrativní budovy. Objekt je navržen jako samostatně stojící budova se třemi nadzemními a jedním podzemním podlažím. V podzemním podlaží se ...
 • Administrativní budova 

  Michalov, Patrik
  Témou diplomovej práce je administratívna budova spracovaná na úrovni projektovej dokumentácie pre realizáciu stavieb. Objekt je výškovo rozdelený do štyroch nadzemných podlaží a jedného podzemného podlažia. Je rozdelený ...
 • Autodílny s autoškolou 

  Podola, Lukáš
  Předmětem diplomové práce je zpracování části projektové dokumentace pro stavbu autodílen. Řešený objekt je situován v Hranicích (okres Přerov) na okraji průmyslové zástavby v lokalitě za sídlištěm Nová. Jedná se o třípodlažní ...
 • Bytový dům 

  Marek, Jiří
  Předmětem diplomové práce je zpracování prováděcího projektu bytového domu. Objekt je rozdělen na 3 stavební objekty. Celý objekt má 5 nadzemních podlažích. V 1. Nadzemním podlaží je hromadná garáž pro 36 automobilů. V ...
 • Bytový dům 

  Voráč, Roman
  Bytový dům je navržen jako zcela podsklepený objekt s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími. Přístup do objektu je řešen pomocí ocelového schodiště nebo jako bezbariérový pomocí ocelové rampy. Vjezd aut do 1.PP je ...
 • Bytový dům 

  Bielesch, Petr
  Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace bytového domu. Jedná se o objekt se čtyřmi nadzemními obytnými podlažími a jedním podzemním podlažím. V obytných podlažích je celkem 9 bytů, z nichž je jeden ...
 • Bytový dům 

  Zlatník, Petr
  Bakalářská práce řeší zpracování společné dokumentace samostatně stojícího bytového domu. Objekt obsahuje 10 bytových jednotek různé velikosti, počtu obytných místností i uspořádání, se zázemím (společné prostory, odstavná ...
 • Bytový dům B2 

  Helis, Jan
  Předmětem této bakalářské práce je novostavba bytového domu, který je částečně zapuštěn do terénu. Půdorys hlavní patrové části bytového domu má tvar obdélníku s rozšířením suterénní části hromadných garáží do tvaru L, kde ...
 • Bytový dům v Boskovicích 

  Ludvík, David
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem samostatně stojícího bytového domu v Boskovicích. Objekt bytového domu je osazen v mírně svažitém terénu, má jedno podzemní a tři nadzemní podlaží. V objektu se nachází šest krytých ...
 • Bytový dům, Okříšky 

  Hobzová, Klára
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem bytového domu nacházejícím se v katastrálním území městyse Okříšky (709778). Bytový dům je navržen jako dvoupodlažní podsklepený objekt s plochou jednoplášťovou střechou. Je zde 5 ...
 • Novostavba bytového domu 

  Rozlílek, Patrik
  Projektová dokumentace pro samostatně stojící novostavbu bytového domu s plochou střechou, která se skládá ze čtyř podlaží. V nadzemních podlažích je rozmístěno 12 bytů různých velikostí. Suterén slouží jako technické ...
 • Obecní bytový dům 

  Lušovský, Lukáš
  Předmětem této bakalářské práce je novostavba čtyřpodlažního nepodsklepeného bytového domu v Jeseníku nad Odrou. Bytový dům tvoří pět bytových jednotek s hromadnou garáží a společnými místnostmi. Celý objekt je pak zastřešen ...
 • Penzion Domažlice 

  Petráš, Vladimír
  Predmetom tejto diplomovej práce je návrh novostavby penziónu so 4 podlažiami. Penzión sa nachádza v katastrálnom území Domažlice, v centre mesta Domažlice. Budova penziónu je samostatne stojaca a čiastočne podpivničená. ...
 • Polyfunkční dům 

  Hrnčířová, Věra
  Předmětem projektové dokumentace je návrh novostavby polyfunkčního domu. Stavba bude využita pro účely bydlení a podnikání, v rámci podnikání zde budou administrativní prostory, malé obchody a kavárna.
 • Polyfunkční dům 

  Černoch, Radim
  Polyfunkční dům se 4 nadzemními podlažímí a jedním podzemním ve kterem je umístěna hromadná garáž. 1NP je obsazeno obchody a nad nimi jsou byty. Objekt je zastřešen jednoplášťovou střechou.
 • Polyfunkční dům 

  Farkas, Zoltán
  Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace polyfunkčního domu. Jedná se o čtyřpodlažní, podsklepený objekt, který je zastřešen plochými střechami. Objekt se skládá ze dvou částí. První část je bytová, ...
 • Polyfunkční dům 

  Mičudová, Barbora
  Jedná sa o návrh samostatne stojaceho objektu polyfunkčného domu s jedným podzemným a tromi nadzemnými podlažiami. Objekt je rozdelený na dve časti a to bytovú a administratívnu časť. Obe časti sú na sebe nezávislé. V prvom ...
 • Polyfunkční dům 

  Hradil, Michal
  Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace provádění stavby polyfunkčního domu. Objekt je samostatně stojící, má pět nadzemních a jedno podzemní podlaží. Konstrukční systém objektu je železobetonový ...
 • Polyfunkční dům 

  Nejedlý, Petr
  Předmětem této diplomové práce je novostavba polyfunkčního domu v Brně v městské části Pisárky. Objekt bude mít jedno podzemní podlaží a čtyři nadzemní podlaží. V prvním podzemním podlaží se bude nacházet hromadná garáž a ...