Now showing items 1-20 of 25

 • Analýza fluktuace zaměstnanců 

  Vaníčková, Michaela
  Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení míry fluktuace ve společnosti České dráhy, a. s. Dále také na spokojenost zaměstnanců, která je zjišťována pomocí dotazníkového šetření. První část práce je zaměřena obecně na pojem ...
 • Benefit's Portfolio in a Company in Connection to the Generation of Managerial Applicants 

  Procházková, Kateřina; Milichovský, František (EDP Sciences, 2021-01-14)
  The topic of remuneration of executive managers (included CEO) is considered such a key factor of personal management (PM). The issue of remuneration of high-ranking managers is a key area of personnel management and ...
 • Evropský sociální fond a financovní lidských zdrojů 

  Německá, Lenka
  Cílem této diplomové práce je objasnit možnosti financování z fondů Evropské Unie pro oblast rozvoje lidských zdrojů ve společnosti Lemon, s.r.o., tedy především přiblížit možnosti čerpání z Evropského sociálního fondu v ...
 • Kreativita v rozvoji pracovníka a organizace 

  Heroutová, Marie
  Cílem této diplomové práce je zhodnotit aktuální předpoklady pro rozvoj kreativity členů obchodního týmu společnosti Nilfisk-Advance, s.r.o. a na základě tohoto poznání doporučit určité metody pro zlepšení výkonnosti ...
 • Motivační program společnosti a návrh jeho rozvoje 

  Lo Bianco, David
  Diplomová práce obsahuje teoretické pojmy a myšlenky týkající se motivace a lidských zdrojů, dále analyzuje současný stav systému motivace společnosti HANYA corporation s.r.o. a obsahuje návrh na jeho rozšíření tak, aby ...
 • Motivační systém firmy 

  Pokorný, Jan
  Diplomová práce se zabývá analýzou současného motivačního systému ve společnosti a následným návrhem na jeho zlepšení. První část práce tvoří teoretická východiska k problematice motivace. V teoretické části jsou vysvětleny ...
 • Motivační systém ve společnosti ABC 

  Pavlíková, Petra
  Diplomová práce se zabývá problematikou zaměstnaneckých benefitů, systémem odměňování a hodnocení pracovníků ve vybrané společnosti. Práce je rozdělena do tří částí. První část popisuje teoretická východiska, pojmy týkající ...
 • Návrh efektivní personální politiky ve společnosti DSG International SSC,s.r.o 

  Káčerová, Martina
  Tato diplomová práce hodnotí způsob řízení lidských zdrojů ve společnosti DSG International SSC s. r. o. Na základě teoretických východisek se zabývá rozborem jednotlivých personálních činností. Dotazníkové šetření odhaluje ...
 • Návrh motivačního programu ve společnosti Karafa, s.r.o. 

  Lužová, Alice
  Obsahem této práce je analýza personálních činností ve společnosti Karafa s.r.o. Karafa s.r.o. je přední maloobchodní prodejce květin v České republice a v současnosti řeší problém vysoké fluktuace zaměstnanců a jejich ...
 • Návrh motivačního systému a jeho vliv na spokojenost ve společnosti 

  Moravec, Petr
  Cílem této diplomové práce je návrh na zlepšení motivačního systému společnosti Baude Kabeltechnik s.r.o. Pro analýzu současné spokojenosti zaměstnanců byl použit dotazníkový průzkum a rozhovory s vedením společnosti. Jak ...
 • Návrh motivačního systému a odměňování ve firmě Jihomoravská armaturka s.r.o. 

  Krausová, Nikola
  Tato bakalářská práce se zabývá řešením problému motivačního systému a hodnocení zaměstnanců ve firmě Jihomoravská armaturka, s.r.o. Nejprve přiblížím teoreticky problematiku motivace, stimulace a možnosti hodnocení ...
 • Návrh motivačního systému a odměňování zaměstnanců ve firmě Meridea, s.r.o. 

  Lorenzová, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou motivace a hodnocení zaměstnanců ve společnosti Meridea, s.r.o. Jsou zde obsaženy dosavadní teoretické poznatky a následné představení společnosti a analýza současného stavu ...
 • Návrh motivačního systému v Lyžařské škole v Olešnici 

  Houdek, Martin
  Diplomová práce analyzuje motivační systém instruktorů v Lyžařské škole působící ve ski-areálu Olešnice na Moravě. Tato analýza se zaměřuje na odměňování zaměstnaců, jejich hodnocení a další složky motivačního systému ...
 • Návrh na zlepšení personální činnosti v organizaci 

  Tokošová, Irena
  Tato diplomová práce je zaměřena především na řízení lidských zdrojů. Analyzuje efektivitu práce v podniku s orientací na nedostatky personálního charakteru, tzn. na organizační strukturu, kompetence manažera, systém ...
 • Návrh na zlepšení pracovní motivace 

  Vojtková, Hana
  Tato bakalářská práce se zabývá motivací zaměstnanců ve společnosti XX a.s. V této práci zhodnotím používané motivační prostředky ve společnosti a navrhnu nové řešení pro motivaci zaměstnanců, tak aby se zvýšila výkonnost ...
 • Návrh na zlepšení systému hodnocení zaměstnanců ve strojírenské firmě 

  Hořáková, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá problematikou hodnocení zaměstnanců. V teoretické rovině je zaměřena na odborné poznatky a nejnovější trendy v oblasti hodnocení. Na základě literárního průzkumu analyzuje a následně zhodnocuje ...
 • Návrh podnikatelského záměru 

  Ježková, Lucie
  Diplomová práce se zaměřuje na rozvoj malé instalatérské společnosti. Teoretická část práce pojednává o podnikatelském plánu a jeho dílčích částech. V analytické části je podnik detailněji zkoumán v pěti oblastech – analýza ...
 • Návrh rozvoje motivačního programu ve vybraném podniku 

  Lo Bianco, David
  Bakalářská práce obsahuje základní teoretické pojmy a myšlenky týkající se motivace a lidských zdrojů, dále analyzuje současný stav motivačního systému společnosti Kovolit a.s. a obsahuje návrh na jeho zlepšení tak, aby ...
 • Návrh systému hodnocení a odměňování pracovníků ve vybrané společnosti 

  Kocifajová, Valéria
  Bakalárska práca sa zameriava na systém hodnotenia a odmeňovania pracovníkov v spoločnosti Ekobal s.r.o. Práca obsahuje dve časti, a to teoretickú a praktickú. Prvá časť sa zaoberá základnými pojmami, ktoré sa týkajú ...
 • Návrh změn konceptu motivačního systému v podniku 

  Konečná, Zuzana
  Hlavním cílem této diplomové práce je navrhnout změnu motivačního systému ve firmě CRV CZ. Pozornost je věnována analýze současného motivačního systému a jeho nedostatkům. Na základě teorických východisek a dat sesbíraných ...