Now showing items 1-3 of 3

 • Hodnocení zaměstnanců a jejich motivace ve společnosti Bellucci, s.r.o. 

  Smolíková, Iveta
  Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení a motivaci pracovníků a následný vliv na jejich pracovní výkon v konkrétní společnosti. V teoretické části diplomové práce jsou shrnuty teoretické přístupy k hodnocení a motivaci ...
 • Návrh výběrového řízení ve společnosti H&M, s.r.o. 

  Smolíková, Iveta
  Cílem bakalářské práce je analýza a návrhy doporučení v oblasti výběrového řízení zaměstnanců a jejich následná adaptace, tak aby podporovali kvalitu služeb poskytované firmou H&M s.r.o. V teoretické části práce jsou ...
 • Řízení lidských zdrojů Magistrátu města Brna 

  Haasová, Veronika
  Bakalářská práce Řízení lidských zdrojů Magistrátu města Brna je zaměřena na význam lidských zdrojů ve veřejné správě. Specifikuje jednotlivé postupy při výkonu činností v oblasti řízení lidských zdrojů. Závěrečná část ...