Now showing items 1-5 of 5

 • Časově rozlišená fluorescence ve výzkumu koloidních systémů 

  Černá, Ladislava
  Tato práce je zaměřena na stanovení základních spektrálních charakteristik jako maximum fluorescence a doba života u fluorescenčních sond prodanu [6-propionyl-2-(dimethylamino)naftalen] a perylenu pomocí ustálené a časově ...
 • Dynamická tenziometrie ve výzkumu biokoloidů 

  Kulilová, Pavlína
  Hyaluronová kyselina je v současné době velmi významná biomolekula používaná v medicíně a kosmetice, a její výzkum je důležitý pro další budoucí použití. Zaměření této práce je studování povrchových vlastností hyaluronové ...
 • Hydratace hyaluronové kyseliny 

  Průšová, Alena
  Hydratace patří mezi nejdůležitější faktory ovlivňující sekundární strukturu a tím i funkci molekul v živých systémech. Díky vysoké afinitě tvoří molekuly vody specifické struktury jejichž složení a fyzikální vlastnosti ...
 • Nanovlákna na bázi hyaluronanu 

  Linhartová, Beáta
  Tato bakalářská práce pojednává o metodách výroby nanovláken, shrnuje a popisuje postupy příprav, poukazuje na jednotlivé výhody a nevýhody postupů a nastiňuje směr vývoje nanovláken. Na rešerši navazuje vlastní experimentální ...
 • Síťování polysacharidových mikrovláken 

  Svidroňová, Barbora
  Všeobecne, cieľom tejto diplomovej práce bola príprava a charakterizácia sieťovaných hyaluronových mikrovláken, ktoré by boli stabilné vo vodnom prostredí s vhodnými mechanickými vlastnosťami. Vlákna pripravené technikou ...