Now showing items 1-11 of 11

 • Alternativní pohon automobilů 

  Novosád, Jan
  V této práci je zpracován přehled perspektivních alternativních pohonů silničních vozidel. U jednotlivých pohonů jsou uvedeny a okomentovány jejich základní charakteristiky, výhody a nevýhody a problémy spojené s jejich ...
 • Alternativní pohony automobilů 

  Filip, Vojtěch
  Náplní této bakalářské práce je analýza aktuálně používaných alternativních pohonů automobilů, jejich srovnání se současnými zážehovými a vznětovými spalovacími motory. Seznámení s technickým řešením jednotlivých pohonů a ...
 • Design těžebního sklápěcího vozidla 

  Tulik, Richard
  Témou tejto diplomovej práce je dizajn ťažobného kĺbového sklápacieho vozidla. Cieľom práce je vlastný návrh dizajnu sklápacieho vozidla, ktorý zohľadňuje technické, estetické a ergonomické požiadavky. Práca prináša nový ...
 • Hybridní pohony městských autobusů 

  Hodas, David
  Bakalářská práce se zabývá začleněním hybridních autobusů do městské dopravy. Hodnotí jejich účinky na životní prostředí a možnosti nasazení do provozu. Pojednává o druzích hybridních pohonů, komponentech tohoto systému a ...
 • Hybridní pohony v konstrukci traktorů 

  Líčeník, Adam
  Tato bakalářská práce zpracovává přehled typů hybridních pohonů v konstrukci traktorů. Zhodnocuje jejich funkční výhody i nevýhody a uvádí příklady některých traktorů a jejich součástí. Zaměřuje se na komponenty používané ...
 • Moderní hybridní pohony osobních vozidel 

  Švoma, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou současných hybridních pohonů v osobních automobilech. Práce obsahuje kategorizaci hybridních pohonů podle konstrukce a využití. Zabývá se také rozborem jednotlivých komponent ...
 • Moderní trendy v alternativních pohonech 

  Křivánek, Filip
  V této bakalářské práci je vypracován přehled moderních alternativních pohonů pro osobní automobily. Pozornost je věnována snaze o menší dopad pro naše životní prostředí. Největší část práce je tvořena hlavními výhodami a ...
 • Motory na alternativní paliva 

  Bilík, Michal
  Tato práce se zabývá přehledem alternativních paliv pro pohon silničních vozidel a jejich dopadem na ekologii. Dále popisuje specifické vlastnosti a zvláštnosti pohonných jednotek, která jsou poháněna alternativními palivy, ...
 • Proměnný kompresní poměr u spalovacích motorů 

  Dragoun, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem výhod a nevýhod konstrukcí s proměnným kompresním poměrem použitých v minulosti, současnosti a reálně použitelných do budoucnosti v závislosti na současném trendu moderního vývoje v ...
 • Simulační modely elektrických pohonů vozidel 

  Bílý, Lukáš
  Práce se zabývá vytvorením elektrického pohonu se stejnosmerným motorem. Model elektrického pohonu je složen z modelu motoru, tranzistorového pulzního menice a záteže, které jsou vzájemne spojeny a doplneny o regulaci ...
 • Trendy ve vývoji hybridní vozidel 

  Ďurica, Matej
  Táto bakalárska práca sa zaoberá vývojom hybridných vozidiel a to hlavne za posledných desať rokov. Prvá časť popisuje kategórie hybridných vozidiel s dôrazom na vývoj akumulátorov a s tým spojenou technológiou. Dôležitou ...