Now showing items 1-2 of 2

  • Deposition of Tetracoordinate Co(II) Complex with Chalcone Ligands on Graphene 

    Hrubý, Jakub; Vavrečková, Šárka; Masaryk, Lukáš; Sojka, Antonín; Navarro Giraldo, Jorge Andres; Bartoš, Miroslav; Herchel, Radovan; Moncol, Ján; Nemec, Ivan; Neugebauer, Petr (MDPI, 2020-11-01)
    Studying the properties of complex molecules on surfaces is still mostly an unexplored research area because the deposition of the metal complexes has many pitfalls. Herein, we probed the possibility to produce surface ...
  • Příprava struktur duplexního typu cestou mechanického legování a SPS 

    Neboha, Oksana
    Tato diplomová práce je zaměřena na přípravu materiálu s duplexní strukturou metodami práškové metalurgie. Kombinací dvou nebo více existujících materiálů v různých geometriích lze vytvořit hybridní materiál. Takto nově ...