Now showing items 1-3 of 3

 • Návrh fotovoltaického systému rodinného domu s akumulací elektrické energie 

  Murgaš, Martin
  Diplomová práca sa bude venovať návrhu hybridného fotovoltaického systému pre rodinný dom s akumuláciou elektrickej energie. Budú vytvorené tri varianty pokrytia jednotlivých spotrieb domu. Pre každú variantu sa vykonajú ...
 • Návrh záložního energetického zdroje pro rodinný dům 

  Ličman, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem záložního zdroje napájení využívající obnovitelné zdroje energie, konkrétně sluneční energii. V první části je popsán potenciál solární elektrárny v podmínkách ČR. Další části popisují ...
 • Využití fotovoltaických systémů v Off-grid aplikacích 

  Straka, Michal
  Diplomová práce se zabývá užitím fotovoltaických ostrovních systémů. Nejprve jsou objasněny problémy spojené s výkonovým a energetickým potenciálem, jednotlivé komponenty fotovoltaického systému, dimenzování fotovoltaických ...