Now showing items 1-7 of 7

 • Alternativní pohony 

  Přikryl, Karel
  Tato bakalářská práce popisuje jednotlivé typy alternativních pohonů s ohledem na životní prostředí a obnovitelné zdroje energie. Dále popisuje jejich funkčnost a nedostatky. Konkrétně se věnuje popisu elektrických vozidel.
 • Design remorkéru 

  Morcinek, Lukáš
  Tématem diplomové práce je design remorkéru. Práce se zabývá návrhem designu remorkéru, který splňuje základní technické, ergonomické, ekologické a estetické požadavky s ohledem na využití moderních technologií a výrobnívh ...
 • Hybridní pohon automobilů 

  Tvrdý, Josef
  Obsahem této bakalářské práce je přehled možných hybridních pohonů automobilů a jejich praktické využití. Je zaměřena na hlavní výhody a nevýhody hybridního pohonu a zabývá se dopadem takto vybavených automobilů na životní ...
 • Současný stav a vývojové tendence v konstrukci hybridních pohonů pro osobní automobily 

  Štěnička, Petr
  Tato bakalářská práce pojednává o současném stavu a vývojových tendencích hybridních pohonů osobních automobilů. Obsahuje stručný historický přehled hybridních automobilů, jejich rozdělení, hlavní součásti a přehled současně ...
 • Spalování vodíku v pístových spalovacích motorech 

  Forbelský, Antonín
  V bakalářské práci jsem se zaměřil na shrnutí dostupných faktů týkajících vodíkových spalovacích motorů. V práci je uvedena stručná historie vodíkových motorů. Hlavní část práce tvoří popis specifik konverze konvečního ...
 • Trendy ve vývoji moderní pohonné jednotky osobního automobilu 

  Korenko, Miroslav
  Táto práca slúži ako prehľad súčasných trendov vo vývoji pohonných jednotiek osobných automobilov. V úvode je popis a rozdelenie spaľovacích motorov. Nasledujúce kapitoly uvádzajú súčasný vývoj zážihových a vznetových ...
 • Vysoko zdvižné vozíky-druhy pohonů 

  Kučera, Jonáš
  Tato práce pojednává o pohonech vysokozdvižných vozíků, jejich rozdělení, základním popisu, výhodách a nevýhodách těchto pohonů. Dále je zde uvedeno srovnání některých parametrů jednotlivých pohonů.