Now showing items 1-2 of 2

  • Aplikace ultrakapacitorů v dopravních systémech 

    Kalina, Emil
    Práce se zabývá relativně novými součástkami umožňujícími akumulaci elektrické energie - ultrakapacitory. Zaměřuje se na jejich aplikaci v dopravní technice - v elektrických vozidlech nezávislé trakce. Byl navržen a ověřen ...
  • Záporná elektroda olověného akumulátoru pro hybridní elektrická vozidla 

    Dvořáček, Daniel
    V diplomové práci je stručně rozebrána problematika elektrochemických zdrojů proudu, zvláštní pozornost je věnována olověným akumulátorům pracujícím v režimech, které jsou typické pro hybridní elektrická vozidla. Teoretická ...