Now showing items 1-2 of 2

  • Fotovoltaický on-grid systém s akumulací 

    Kijovský, František
    Diplomová práca si dáva za úlohu spracovať problematiku súčasných vývojových trendov v oblasti on–grid fotovoltaického systému s akumuláciou. Skúma možnosti akumulácie vo fotovoltaických systémoch, rozoberá ich klady a ...
  • Návrh fotovoltaického systému rodinného domu s akumulací elektrické energie 

    Murgaš, Martin
    Diplomová práca sa bude venovať návrhu hybridného fotovoltaického systému pre rodinný dom s akumuláciou elektrickej energie. Budú vytvorené tri varianty pokrytia jednotlivých spotrieb domu. Pre každú variantu sa vykonajú ...