Now showing items 1-2 of 2

  • Průmyslové oleje a plastická maziva ve stavebních a zemědělských strojích 

    Šťáva, Rudolf
    Bakalářská práce obsahuje charakteristické vlastnosti olejů a plastických maziv ve strojích pro zemní práce a zemědělských strojích. Obsahuje rozdělení, klasifikaci a postupy pro výběr správného oleje či maziva. Dále se ...
  • Zkoušení hydraulických soustav letadel 

    Suk, Filip
    Závěrečná práce s názvem „Zkoušení hydraulických systémů letadel“ pojednává o problematice spojené se zkoušením jednotlivých komponent a také celých hydraulických systémů. V první části práce jsou uvedeny požadavky předpisů, ...