Now showing items 1-11 of 11

 • Hydraulické pohony jeřábových bubnů 

  Vořech, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá hydraulickými pohony jeřábových bubnů, jejich rozdělením a popisem jejich částí a součástí. Dále se věnuje porovnání jednotlivých možností pohonů jeřábových bubnů se zdůvodněním hydraulického ...
 • Hydraulický a mechanický rychloupínač čelní lopaty rypadla LB 115 

  Bělov, Pavel
  Tato diplomová práce řeší konstrukcí rychloupínače nakladače. V úvodu jsou uvedeny možné konstrukční způsoby. Následně jsou naznačeny dva možné směry konstrukce při použití původní lopaty, kdy na druhém jsou provedeny ...
 • Návrh dílenského zvedacího zařízení pro motocykl 

  Sýkora, Zdeněk
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem dílenského zvedacího zařízení pro motocykl. Obsahuje rešeršní část, funkční a pevnostní výpočet nůžkového mechanismu. Maximální nosnost plošiny je 400 kg a nejvyšší poloha desky je ...
 • Návrh horizontálního štípacího zařízení na dřevo 

  Mikl, Marek
  Cílem bakalářské práce je rešerše štípaček dřeva a štípacích nástrojů, následně bylo za úkol vytvořit vlastní návrh horizontálního štípacího stroje s využitím štípací mříže podle zadaných parametrů. Práce je rozdělena do ...
 • Návrh hydraulického pojezdu univerzální pohonné jednotky žacího stroje 

  Galda, Martin
  Cílem mé bakalářské práce je návrh hydraulického pojezdu univerzální pohonné jednotky žacího stroje na základě provedené rešerše s těmito parametry: nezávislý pohon kol, plynulá regulace rychlosti vpřed i vzad, rychlost ...
 • Obojživelný terénní automobil s hydraulickým pohonem 

  Nožka, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá studií řešitelnosti terénního obojživelného vozidla s hydrostatickým pohonem. První část této práce se věnuje základním pojmům z teorie obojživelných vozidel a hydraulických pohonů vozidel. ...
 • Štípací stroj na dřevo 

  Henzl, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem štípacího stroje na dřevo včetně pevnostních a kontrolních výpočtů a návrhu jeho hydraulického obvodu. Pro návrh konstrukce je nutné zvolit maximální rozměry dřevěné kulatiny, které ...
 • Štípací stroje na dřevo - hledisko bezpečnosti 

  Láznička, David
  Mezi hlavní cíle této bakalářské práce patří vypracovat kritickou rešerši štípacích strojů. Dále se v práci zaměřuji na výrobce a jejich nabízené štípače, u kterých následně posuzuji jejich technické parametry, vhodnost ...
 • Vysokovýklopná lopata 

  Petro, Roman
  Tato diplomová práce řeší konstrukční návrh vysokovýklopné lopaty pro nakladače New Holand B100 a B110. Úvodem jsou pospány provozní podmínky, přepravovaný materiál a rypadlo-nakladač B100, B110. Jsou zde uvedena možná ...
 • Zakružovačka na Hardox 

  Budík, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem jednoúčelové tříválcové hydraulické zakružovačky na HARDOX 500 bez možnosti zakružování plechů pro výrobu trub. V práci bude rozebrána problematika navržené tříválcové zakružovačky, technologie ...
 • Zkoušení hydraulických soustav letadel 

  Suk, Filip
  Závěrečná práce s názvem „Zkoušení hydraulických systémů letadel“ pojednává o problematice spojené se zkoušením jednotlivých komponent a také celých hydraulických systémů. V první části práce jsou uvedeny požadavky předpisů, ...