Now showing items 1-3 of 3

 • Hydraulický pohon kontejnerových nůžek CNS 730/190 MTC 

  Nezbeda, Filip
  Tato práce obsahuje návrh pohonu hydraulických nůžek. Cílem je nahradit diesel-motor elektromotorem. Je zde popis stroje a jeho technologického postupu stříhání, druhy hydraulických pohonů a jejich použití. Dále práce ...
 • Nůžkový mechanismus zdvihací plošiny 

  Grygařík, Václav
  Tato práce je zaměřena na funkční a pevnostní výpočet nůžkového mechanismu zdvihací plošiny s rozměry pracovního koše 1 600 x 750 mm, nosností 250 kg a s požadovanou výškou zdvihu 6 m. Cílem práce je vypracování výkresu ...
 • Optimalizace hydraulického systému pro frézovací obráběcí centrum 

  Smíšek, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh optimalizačního řešení hydraulického systému pro frézovací obráběcí centrum. Hlavními body práce jsou zhodnocení současného stavu, návrh optimalizačního řešení, konstrukční výpočty, ...