Now showing items 1-11 of 11

 • Automatizace a optimalizace konstrukce a pracovního procesu horizontální štípačky na palivové dřevo 

  Čechman, Jan
  Práce se zaměřuje na návrh a optimalizaci štípacího stroje. Součástí práce je rešerše trhu a technologií samotný konstrukční návrh, jeho optimalizace, návrh pohonného systému, analýza rizik a finanční zhodnocení návrhu. ...
 • Brzdový systém malého letadla s ostruhovým podvozkem 

  Kubičár, Dávid
  Cieľom tejto bakalárskej práce je návrh brzdového systému ultraľahkého lietadla. Úvodná časť tejto práce je zameraná na rešeršné štúdia o brzdových sústavách a ich možného ovládania, z hľadiska výhod a nevýhod pre daný typ ...
 • Diagnostic parameters determination of aircraft hydraulic system 

  Třetina, Karel; Cäsar, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2019)
  The article presents methodology for application of information theory for selection of hydraulic system diagnostic parameters. Changes in technical state of the system are accompanied by a set of symptoms. Method of ...
 • Diagnostika hydraulických soustav letadel 

  Bencalík, Karol
  V letectví se přikládá velký důraz na bezpečnost letecké techniky. Aktuální technický stav letounu a jeho systémů je tedy důležitým parametrem pro jeho letovou způsobilost. Pro určení technického stavu prvku by bylo vhodné ...
 • Hydraulické řazení převodových stupňů Formule Student 

  Belza, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá možností aplikace hydraulického řazení a ovládání spojky na vozidle Formule Student. Práce srovnává navrhnutý systém s ostatními systémy používanými ve Formuli Student, především z hlediska ...
 • Hydraulické soustavy letadel 

  Puller, Tomáš
  Práce „Hydraulické soustavy letadel“ je zaměřena na problematiku hydraulického přenosu sil pro ovládání letounu. V první a druhé části jsou shrnuty hlavní charakteristiky hydraulických soustav a základní fyzikální vlastnosti ...
 • Hydraulický přidržovač/vyhazovač 

  Škarvada, Radoslav
  Diplomová práce řeší návrh hydraulického přidržovače/vyhazovače pro mechanický klikový lis. Na základě zadaných parametrů je provedena analýza klikového mechanismu, potřebné výpočty, analýza a návrh možných variant řešení, ...
 • Hydraulický systém regulace vodní turbíny 

  Koutecký, Vojtěch
  Cílem této diplomové práce je vytvoření hydraulického systému pro regulaci vodní turbíny. Součástí je základní dimenzování hydraulických prvků za účelem sestavení funkčního hydraulického schématu.
 • Letecké aktuátory 

  Jetela, Václav
  Bakalářská práce s názvem „Letecké aktuátory“ se v první části zabývá uceleným přehledem hydraulicky a elektricky poháněných aktuátorů používaných v letectví. Druhá část práce je věnována přehledu leteckých hydraulických ...
 • Manipulátor pro letecké agregáty 

  Kaše, Vladimír
  Bakalářská práce řeší konstrukční návrh mobilního manipulátoru pro letecké agregáty. Cílem je navržení hlavních nosných segmentů. Jedná se o jejich navržení pomocí návrhového výpočtu a provedení kontrolního výpočtu. ...
 • Návrh zdvihadla výzbroje pro leteckou techniku 

  Bureš, Martin
  Bakalářská práce řeší konstrukční návrh mobilního manipulátoru letecké výzbroje. Obsahem je volba vhodného technického řešení mechanismu a provedení statického rozboru soustavy těles. Dále pak navržení rozměrových a ...