Now showing items 1-6 of 6

 • Optimalizace hydraulického systému a jeho prvků pro malá dopravní letadla 

  Kameník, Luboš
  Disertační práce se zabývá problematikou optimalizace vybraných oblastí hydraulické soustavy malých a středních dopravních letadel. Jako představitel dané kategorie letounu je uvažován nově vyvíjený letoun EV-55. V disertační ...
 • Robotická ruka 

  Pizúr, Lukáš
  Cílem této práce je návrh robotické ruky, která bude ovládána pomocí bezdrátové technologie Wi-Fi, bude vybavena kamerou a pro snadnější ovládání bude navržena ovládací rukavice. První část práce je teoretický rozbor, jsou ...
 • Soustavy nepřímého řízení letadel 

  Kalný, Jan
  Bakalářská práce se zabývá popisem vybraných prvků v soustavách řízení letadel a jejich začleněním do těchto soustav. Uvedeny jsou rovněž požadavky předpisů na spolehlivost soustav řízení. Dále je práce zaměřena na současné ...
 • Technologie napájecích čerpadel do 100 kg/h vody 

  Holčapek, Josef
  Cílem práce je provést rešerši z oblasti čerpací techniky, určit požadavky na napájecí čerpadla pro malé energetické bloky, určit typy napájecích čerpadel a jejich vlastnosti. Dále je úkolem navrhnout zapojení vybraného ...
 • Technologie napájecích čerpadel do 100 kg/h vody 

  Holčapek, Josef
  Cílem mé práce je provést rešerši z oblasti čerpací techniky, určit požadavky na napájecí čerpadla pro malé energetické bloky, určit typy napájecích čerpadel a jejich vlastnosti. Dále je mojím úkolem navrhnout zapojení ...
 • Vývoj palubních soustav dopravních letadel 

  Sokol, Filip
  Bakalářská práce s názvem „Vývoj palubních soustav dopravních letadel“ se zabývá vývojem řídících, elektrických, hydraulických a palivových soustav dopravních letadel typu CS-23 a CS-25. Práce je rozdělena na jednotlivé ...