Now showing items 1-2 of 2

  • Mobilní štípačka dřevěné kulatiny 

    Felcman, Miroslav
    Hlavním cílem bakalářské práce je navrhnout horizontální mobilní štípačku dřevěné kulatiny dle zadaných parametrů. Před vlastním návrhem horizontální štípačky jsou v práci rozebrány jednotlivé typy mobilních štípaček. S ...
  • Zakládací zařízení do víceetážové pekárenské pece 

    Novotný, Jan
    Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem zakládacího zařízení do víceetážové pekárenské pece, které bude umístěno v lince na výrobu chleba. V úvodní části je popsán princip práce chlebové linky a jsou zde definovány ...