Now showing items 1-2 of 2

  • Hydraulicky poháněné česle 

    Svoboda, Jan
    V bakalářské práci je stručně zpracován přehled a rozdělení různých typů česlí. Dále se práce zabývá návrhem hydraulicky stíraných česlí. Během řešení byly použity jak analytické výpočty, tak řešení pomocí metody konečných ...
  • Mechanické čistící česle pro malou vodní elektrárnu 

    Krejčí, Monika
    První část této bakalářské práce se zabývá stručným rozdělením používaných druhů česlí. Hlavním cílem práce je návrh hydraulických česlí umístěných před vstupem do malé vodní elektrárny. Součástí práce je návrh samotného ...