Now showing items 1-14 of 14

 • Hydraulická analýza vodovodní sítě městské části Brno - Ivanovice 

  Tranová, Kateřina
  Cílem této diplomové práce je vytvořit hydraulický model vodovodní sítě v městské části Brno-Ivanovice. Pro tvorbu hydraulického modelu byl použit softwarový nástroj MIKE URBAN. Byla provedena simulace na různé zatěžovací ...
 • Hydraulická analýza vodovodní sítě obce Hnojník 

  Nováková, Jana
  Tato bakalářská práce je zaměřena na hydraulickou analýzu vodovodní sítě obce Hnojník. Práce je rozdělena na více částí. První část je zaměřena obecně na hydraulickou analýzu, možnostmi využití matematického modelování a ...
 • Hydraulická analýza vodovodní sítě obce Tvarožná 

  Trněná, Eva
  Tato bakalářská práce se zabývá hydraulickou analýzou stávající vodovodní sítě obce Tvarožná. Práce je rozdělena do několika částí. V úvodní časti seznamuje s účelem práce. Ve druhé části se zaměřuje obecně na matematické ...
 • Hydraulická analýza vodovodní sítě obce Velký Beranov 

  Kopecký, Josef
  Práce je zaměřena na hydraulickou analýzu vodovodní sítě obce Velký Beranov v okrese Jihlava. Byl vytvořen podrobný kvazidynamický hydraulický model celé vodovodní sítě, který byl následně kalibrován a verifikován na základě ...
 • Hydraulická analýza vodovodní sítě sídliště Brno - Bystrc 

  Hofmannová, Lenka
  Bakalářská práce je zaměřena na hydraulickou analýzu spotřebiště Brno - Bystrc. Struktura je rozdělena do tří částí. První část je věnována rešerši používaných postupů, uplatňovaných principů a dostupných softwarových ...
 • Hydraulická analýza vodovodního systému malého spotřebiště 

  Sucháček, Tomáš
  Tento dokument je zaměřen na použití sofistikovaných softwarových prostředků k provedení hydraulické analýzy reálného systému. V této práce je uveden výčet a popis softwarových prostředků umožňujících provádět statickou ...
 • Návrh vodárenských objektů s podporou simulačního softwaru 

  Pešout, Jakub
  Předmětem této bakalářské práce je návrh vodárenských objektů s podporou simulačního softwaru. Součástí dokumentu je souhrn několika vybraných softwarových prostředků, které slouží přímo k návrhům vodárenských objektů, ...
 • Návrh vodovodu městyse Doubravník 

  Vaníček, Petr
  Cílem této práce je zpracování studie technického řešení rozšíření vodovodu do vybrané části spotřebiště. Součástí studie je situační návrh konkrétní trasy vodovodu v části obce Doubravník, řešení uložení vodovodu v příčném ...
 • Optimalizace tlakových poměrů ve vodovodní síti obce Střelná 

  Sucháček, Tomáš
  Tento dokument je zaměřen na použití sofistikovaných softwarových prostředků k provedení hydraulické analýzy reálného systému, návrhu a optimalizace opatření pro zlepšení tlakových poměrů ve vodovodní síti. V této práci ...
 • Optimalizace tlakových poměrů ve vodovodních sítích 

  Straňák, Petr
  Bakalářská práce se zabývá tlaky ve vodovodní síti. V úvodní kapitole jsou popsány legislativní požadavky na tlaky v síti a možnosti auditů sítí. Následující kapitola se zabývá optimalizací tlakových poměrů ve vodovodní ...
 • Optimalizace vodovodní sítě města Počátky 

  Pavelka, David
  Tato diplomová práce se zabývá tématem optimalizace vodovodních sítě města Počátky. Popisuje postup při tvorbě matematického modelu, potřebného pro hydraulickou analýzu, která se použila pro posouzení vodovodní sítě Počátky. ...
 • Softwarové prostředky pro matematické modelování ve vodárenství 

  Pavliš, Jan
  Tento dokument je zaměřen na práci se softwary zaměřenými na problematiku matematického modelování ve vodárenství. Je zde obsažen výčet a popis několika programů, jež jsou zaměřeny buď na statickou, nebo kvazi – dynamickou ...
 • Stochastické modelování spotřeby vody ve vodovodní síti 

  Kopecký, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá stochastickým modelováním spotřeby vody ve vodovodní síti. V úvodní části je vytvořena rešerše, kde jsou představeny dva různé přístupy stochastického modelování spotřeby vody. V praktické ...
 • Studie propojení skupinových vodovodů Lanškroun a Letohrad 

  Kubešová, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá studií propojení dvou vodárenských soustav – skupinový vodovod Letohrad a skupinový vodovod Lanškroun. První část zahrnuje přehled legislativních předpisů a norem, které souvisí s výstavbou, ...