Now showing items 1-4 of 4

 • Automatizované pracoviště pro měření vzduchotechnických veličin 

  Smělý, Jakub
  Tato práce se zabývá návrhem pracoviště pro měření vzduchotechnických veličin. V první části práce je popsáno proudění vzduchu, vznik tlaku v potrubí a jeho úbytky vlivem ztrát. Také se zde nachází popis ventilátorů a ...
 • Návrh systému fontán 

  Müller, Patrik
  Cílem práce je navrhnout systém fontán tak, aby dostřik všech trysek byl stejný, všemi tryskami protékal stejný průtok a byly dodrženy zadané rozměrové parametry. K tomuto systému trysek je nutné navrhnout vhodné čerpadlo. ...
 • Vliv keramických filtrů na proudění kovu ve vtokových soustavách 

  Vymyslický, Jakub
  Tato práce se zabývá vlivem keramických filtrů na proudění kovu ve vtokových soustavách. Cílem práce je zjištění vlivu pórovitosti, tloušťky keramických filtrů a viskozity tekutého kovu na plnění forem a zároveň je v práci ...
 • Vliv zrnitosti krycí vrstvy na hydraulickou drsnost dna 

  Roháčová, Denisa
  Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je pojednáno o hydraulické drsnosti, je popsán rychlostní profil v případě hydraulicky drsného povrchu a proces třídění zrn v krycí vrstvě. ...