Now showing items 1-8 of 8

 • Interakce mobilních pracovních strojů a pojížděného podloží 

  Pokorný, Jan
  Tato práce se zabývá vzájemnou interakcí jedoucího mobilního pracovního stroje s pojížděným podložím se zaměřením na chování stroje a jeho konstrukčních celků při jízdě po povrchu, přičemž v práci jsou zahrnuty i pracovní ...
 • Jeřáb výložníkového typu 

  Knapec, Tomáš
  Tato bakalářská práce je vypracováním konstrukčního návrhu jeřábu výložníkového typu s jedním kloubem. Cílem této práce je vypracování technické zprávy včetně důležitých pevnostních výpočtů, schematického návrhu hydraulického ...
 • Návrh čerpadla a potrubí hydraulického okruhu 

  Daxnerová, Jana
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom sacieho a výtlačného potrubia odstredivého čerpadla hydraulického okruhu a určením jeho pracovnej oblasti pri riadení meničom frekvencie. Člení sa na teoretickú časť a prílohy.
 • Návrh hydraulického okruhu laboratorního žlabu 

  Staněk, Aleš
  Tato bakalářská práce se zabývá strojně-technologickým návrhem hydraulického okruhu laboratoře, která je součástí projektové dokumentace. Hlavní částí práce je hydraulický okruh s akumulačními nádržemi a jejich vystrojení.
 • Návrh hydraulického ramene 

  Andrlík, Jan
  V této bakalářské práci je vypracován konstrukční návrh hydraulického ramene. Cílem práce je návrh složený z důležitých pevnostních výpočtů a výkresové dokumentace hydraulického ramene, které je určeno pro mobilní zařízení. ...
 • Pohon regulačního kruhu PVE Merkersbach 

  Skoupý, Jiří
  Diplomová práce řeší zejména problematiku silového působení servomotorů bez vyrovnání a s vyrovnáním sil na regulační kruh přečerpávací vodní elektrárny Markersbach (Německo). Dále je v rámci práce řešen výpočet pístní ...
 • Posouzení kapacity čerpací stanice hydraulického okruhu laboratoře 

  Fajt, Mojmír
  Tato práce zajištuje podklady pro plánovanou rekonstrukci čerpací stanice jednoho z hydraulických okruhů laboratoře B112 Ústavu vodních staveb. Tyto podklady zahrnují přesné zaměření, zaznamenané v rámci výkresové dokumentace, ...
 • Strojně-technologický návrh hydraulického okruhu laboratoře Vyšší odborné školy stavební ve Vysokém Mýtě 

  Hamouz, Vladimír
  Diplomová práce prezentuje strojně - technologický návrh hydraulického okruhu laboratoře, který je součástí projektové dokumentace. Hlavní části práce jsou hydraulický okruh, hydraulický měrný žlab a algoritmus řízení ...