Now showing items 1-10 of 10

 • Automatizace a optimalizace konstrukce a pracovního procesu horizontální štípačky na palivové dřevo 

  Čechman, Jan
  Práce se zaměřuje na návrh a optimalizaci štípacího stroje. Součástí práce je rešerše trhu a technologií samotný konstrukční návrh, jeho optimalizace, návrh pohonného systému, analýza rizik a finanční zhodnocení návrhu. ...
 • Diagnostika hydraulických soustav letadel 

  Bencalík, Karol
  V letectví se přikládá velký důraz na bezpečnost letecké techniky. Aktuální technický stav letounu a jeho systémů je tedy důležitým parametrem pro jeho letovou způsobilost. Pro určení technického stavu prvku by bylo vhodné ...
 • Hydraulické řazení převodových stupňů Formule Student 

  Belza, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá možností aplikace hydraulického řazení a ovládání spojky na vozidle Formule Student. Práce srovnává navrhnutý systém s ostatními systémy používanými ve Formuli Student, především z hlediska ...
 • Hydraulický přidržovač/vyhazovač 

  Škarvada, Radoslav
  Diplomová práce řeší návrh hydraulického přidržovače/vyhazovače pro mechanický klikový lis. Na základě zadaných parametrů je provedena analýza klikového mechanismu, potřebné výpočty, analýza a návrh možných variant řešení, ...
 • Hydraulický systém regulace vodní turbíny 

  Koutecký, Vojtěch
  Cílem této diplomové práce je vytvoření hydraulického systému pro regulaci vodní turbíny. Součástí je základní dimenzování hydraulických prvků za účelem sestavení funkčního hydraulického schématu.
 • Manipulátor pro letecké agregáty 

  Kaše, Vladimír
  Bakalářská práce řeší konstrukční návrh mobilního manipulátoru pro letecké agregáty. Cílem je navržení hlavních nosných segmentů. Jedná se o jejich navržení pomocí návrhového výpočtu a provedení kontrolního výpočtu. ...
 • Návrh zdvihadla výzbroje pro leteckou techniku 

  Bureš, Martin
  Bakalářská práce řeší konstrukční návrh mobilního manipulátoru letecké výzbroje. Obsahem je volba vhodného technického řešení mechanismu a provedení statického rozboru soustavy těles. Dále pak navržení rozměrových a ...
 • Rekonstrukce stanice AXMAT 

  Gergel, Matej
  Diplomová práca sa zaoberá rekonštrukciou experimentálnej stanice AXMAT, ktorá je určená pre testovanie axiálnych ložísk. Hlavným cieľom je návrh nového hydraulického spôsobu zaťažovania a jeho následná realizácia v podobe ...
 • Řešení nelineárních hydraulických sítí 

  Himr, Daniel
  V práci je popsán způsob řešení nestacionárního proudění v hydraulických systémech, které mají dominantní jednu složku rychlosti. Tyto systémy mohou být libovolně strukturované a nejsou omezeny počtem prvků. Samotný výpočet ...
 • Zdvihací a manipulační zařízení pro podvěsné příslušenství letadla 

  Kaše, Vladimír
  Diplomová práce řeší konstrukční návrh mobilního manipulačního zařízení pro podvěsné příslušenství letadla. Na začátku jsou popsány různé druhy používaných manipulátorů. Následně se zabývá několika možnostmi řešení daného ...