Now showing items 1-12 of 12

 • Konstrukce hydraulické štípačky dřeva 

  Šimčík, Jaroslav
  Bc. Jaroslav Šimčík Konstrukce hydraulické štípačky dřeva DP, Ústav Výrobních strojů, systémů a robotiky, 2010, str. 60, obr. 30, přílohy 7 Tato diplomová práce spadá do oblasti techniky zpracovávající dřevo se zaměřením ...
 • Konstrukční návrh jednoúčelového stroje na lisování valivých ložisek do kladkovnic 

  Roupec, Michal
  Cílem této práce je navrhnout konstrukční úpravy jednoúčelového lisovacího stroje ve firmě Huisman Konstrukce, s.r.o. Lis je nefunkční a pro současné požadavky výroby málo výkonný. Úpravami se rozumí zhodnotit současný ...
 • Konstrukční návrh ohraňovacího lisu 

  Stránský, Jaroslav
  Tato práce je rozdělena do několika kapitol, kdy první dvě po úvodu jsou rešeršního typu. V další části už se věnuji podrobnému návrhu funkčních mechanismů lineárně pohyblivých částí ohraňovacího lisu. U konstrukce dorazové ...
 • Mobilní štípačka dřevěné kulatiny 

  Stuchlík, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou mobilní štípačky dřevěné kulatiny. V první části práce proberu základní rozdělení štípaček na trhu. Vyberu řešení, které bude nejvíce odpovídat mému zadání. V druhé části se ...
 • Návrh a konstrukce lineárního hydromotoru 

  Melichar, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou lineárních hydromotorů. První část tvoří odbornou rešerší v oblasti lineárních hydromotorů. Druhá se zaměřuje na konstrukci lineárního hydromotoru včetně všech potřebných ...
 • Návrh horizontálního štípacího zařízení na dřevo 

  Mikl, Marek
  Cílem bakalářské práce je rešerše štípaček dřeva a štípacích nástrojů, následně bylo za úkol vytvořit vlastní návrh horizontálního štípacího stroje s využitím štípací mříže podle zadaných parametrů. Práce je rozdělena do ...
 • Návrh technologie výroby vybrané součásti v systému regulace parní turbíny 

  Hradil, Roman
  Předmětem diplomové práce je návrh technologie výroby hydraulického válce - části servomotoru regulačního ventilu parní turbíny. Předpokladem je perspektivní technologie výroby daného dílce na jednom pracovišti za použití ...
 • Návrh uložení hydraulického válce zkušebního zařízení kulových kloubů 

  Novák, Jiří
  Cílem této diplomové práce je navrhnout uložení hydraulického válce do zkušebního zařízení kulových kloubů firmy TRW-DAS Dačice a.s.. Diplomová práce obsahuje krátkou rešerši zabývající se testováním kulových kloubů výše ...
 • Pomocné zvedací zařízení za traktor 

  Zálešák, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí zařízení neseného traktorem, které bude sloužit k manipulace s materiálem. Agregace je řešena pomocí tříbodového závěsu traktoru a nostnost zařízení je 1000 kg. Práce obsahuje 3D ...
 • Posuvná a zvedací plošina 

  Kučo, Stanislav
  V této diplomové práci je proveden návrh mobilního scénického zařízení pro koncertní turné hudební skupiny Lucie. V počáteční fázi je vypracována charakteristika zadaného úkolu, popis a funkce samotného zařízení. Dalším ...
 • Pracovní stůl k štípacímu poloautomatu 

  Jurák, Pavel
  Předmětem bakalářské práce je konstrukční návrh pracovního stolu, který bude zajišťovat zvedání kmenu a jejich transport do štípacího poloautomatu. Zvedání kmenu o hmotnosti 500 kg zajišťují zvedací ramena. Pak je kmen ...
 • Proces dekomprese v hydraulických systémech tvářecích strojů 

  Havelka, Milan
  Diplomová práce se skládá ze dvou hlavních částí. Obsahem první části je teoretický rozbor neboli literární rešerše. Ta byla zaměřena na fyzikální vlastnosti kapaliny, které se přímo podílejí na průběhu dekomprese, nebo ...