Now showing items 1-2 of 2

  • Hydraulické řazení převodových stupňů Formule Student 

    Belza, Michal
    Tato bakalářská práce se zabývá možností aplikace hydraulického řazení a ovládání spojky na vozidle Formule Student. Práce srovnává navrhnutý systém s ostatními systémy používanými ve Formuli Student, především z hlediska ...
  • Návrh zefektivnění výroby válcové součásti hydraulického systému 

    Jantač, Marek
    Diplomová práce se v úvodu zabývá technologičností výroby součásti hydraulického ventilu. Následně jsou teoreticky popsány použité technologie výroby a zároveň podrobně analyzován stávající výrobní postup. Cílem práce bylo ...