Now showing items 1-2 of 2

  • Sledování forem arsenu v potravinách 

    Harkabusová, Veronika
    Diplomová práce se zabývá sledováním arsenu v potravinách. Jejím cílem bylo stanovení celkového množství arsenu ve vzorcích ryb a rýže a studium zastoupení jednotlivých forem, v nichž je arsen v těchto potravinách přítomen, ...
  • Speciační analýza selenu v kvasinkách kultivovaných v médiu s přídavkem selenu 

    Motlová, Tereza
    Cílem diplomové práce bylo stanovení specií selenu v kvasinkách Saccharomyces cerevisiae kultivovaných v médiu, do kterého byla přidána anorganická forma selenu (seleničitan sodný). Koncentrace seleničitanu sodného v ...