Now showing items 1-2 of 2

  • Management jakosti v chemických laboratořích 

    Ducháč, Petr
    Bakalářská práce je zaměřena na systém managementu jakosti a jeho funkcí v chemických analytických laboratořích. V literární části je věnován prostor pro analýzu vývoje a perspektivy v řízení chemických organizacích se ...
  • Vypracování příručky jakosti pro hydrochemické laboratoře 

    Hrubá, Lucie
    Diplomová práce je zaměřena na vypracování příručky jakosti pro hydrochemickou laboratoř tak, aby odpovídala normám ISO 9000 a 16000. Příručka jakosti popisuje principy, zásady a postupy pro práci běžných auditovaných a ...