Now showing items 1-8 of 8

 • Advanced Methods for the Solution of Journal Bearing Dynamics 

  Maršálek, Ondřej
  Náplní této disertační práce je popis komplexní a obecně použitelné strategie výpočetního modelování chování kluzných ložisek, pracujících v režimu smíšeného mazání a uvažujících reálné struktury drsných povrchů obou členů ...
 • Chování kluzných ložisek řadového pětiválcového motoru při různých provozních podmínkách 

  Lábus, Jiří
  Diplomová práce je věnována problematice kluzných ložisek klikové hřídele řadového pětiválcového motoru. Hlavní část se zaměřuje na popis jejich chování při různých provozních podmínkách. Pro potřeby simulace hydrodynamických ...
 • Laboratorní simulátor pro studium radiálních kluzných ložisek 

  Vincenc, Jan
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem simulátoru radiálních kluzných ložisek s přípravou pro implementaci transparentního ložiska ze safírového monokrystalu, skrze které je možné pozorovat kontaktní oblast čepu a ...
 • Mazání vznětových a zážehových motorů 

  Krejčí, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá rešerší současného stavu poznání v oblasti mazání vznětových a zážehových motorů, maziv a vymezením trendů. V první části naleznete obecné pojednání o principu vnitřního spalování, konstrukci ...
 • Moderní trendy v konstrukci kluzných ložisek turbodmychadel 

  Dobrovolný, Ondřej
  Tato bakalářská práce je odbornou rešerší zabývající se moderními trendy v konstrukci ložisek u turbodmychadel. Práce je rozdělena do tří částí. První část popisuje historii, základní princip a konstrukci turbodmychadel. ...
 • Simulátor kluzného ložiska 

  Sabo, Karol
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom experimentálneho zariadenia na zistenie geometrie filmu v hydrodynamicky mazanom axiálnom ložisku pomocou optickej interferometrie. Súčasťou práce je rešeršná časť o experimentálnych ...
 • Tribologie pístních kroužků spalovacích motorů 

  Orbán, Tomáš
  Témou bakalárskej práce je tribológia piestnych krúžkov spaľovacích motorov. Práca je rozdelená do 7 kapitol. Prvá kapitola sa zaoberá piestnymi krúžkami, požiadavkami na piestne krúžky, popisom hlavných funkcií piestnych ...
 • Typické poruchy pístních kroužků a jejich nápravná opatření 

  Orság, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá nejčastějšími poruchami pístních kroužků. První část práce je zaměřena na konstrukční provedení pístních kroužku a na zatížení, která na ně působí. Druhá část práce představuje jednotlivé ...