Now showing items 1-4 of 4

 • Návrh malého vodního zdroje 

  Pušec, Daniel
  Vodní energie, ať už v malém či velkém měřítku je možná z hlediska celosvětové produkce nejdůležitější forma obnovitelného zdroje elektrické energie, pokrývající zhruba 19% její výroby. Malé vodní vodní elektrárny patří ...
 • Obnovitelné zdroje energie na Slovensku 

  Szegedi, Peter
  Bakalárska práca je rozdelená na päť hlavných častí. Prvá časť sa zaoberá históriou využívania vody ako zdroja energie na Slovensku a popisuje aktuálny stav využívania vodných tokov. Ďalšia časť je venovaná súčasnému stavu ...
 • Studie malé vodní elektrárny 

  Juroška, Miroslav
  Bakalářská práce se zabývá návrhem jedné varianty stavební a technologické části malé vodní elektrárny na řece Opavě v říčním km 8,540. Účelem stavby je využití hydroenergetického potenciálu toku pro výrobu elektrické ...
 • Studie proveditelnosti průtočné MVE 

  Patočka, Filip
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou proveditelnosti průtočné MVE využívající stávajícího hydroenergetického potenciálu jezu v Terezíně nacházejícího se na řece Ohři v Ústeckém kraji. Cílem práce bylo navrhnout ...