Now showing items 1-3 of 3

 • Termoakustické měření výkonu ultrazvuku 

  Vysoudil, Ladislav
  Zadáním této práce je navrhnout konstrukční řešení termoakustického snímače a experimentálně ověřit jeho funkci pro testování intenzity ultrazvuku diagnostických systémů. Dále pak změřené výsledky porovnat s měřením pomocí ...
 • Termoakustické měření výkonu ultrazvuku 

  Kučera, Václav
  Práce se zabývá metodami pro měření intenzity a výkonu ultrazvuku lékařských diagnostických systémů, především metodou termoakustickou. Dále je zpracován návrh termoakustického senzoru a jeho ověření porovnáním s výkonem ...
 • Vliv terapeutického ultrazvukového pole a metalických nanočástic na nádorové buňky 

  Kalužová, Adéla
  Tato práce se zaměřuje na výzkum působení ultrazvuku a nanočástic na nádorové buňky. V literární rešerši jsou popsány aplikace ultrazvukového pole v součinnosti s aplikací metalických nanočástic na viabilitu nádorových ...