Now showing items 1-10 of 10

 • Moderní postupy a technologie tváření plechových dílů 

  Řáda, Aleš
  Tato bakalářská práce obsahuje přehled metod pro nekonvenční tváření plechů a trubek, respektive metod tváření nepevným prostředím. Patří sem technologie tváření elastomery, tváření pomocí kapaliny, vysokorychlostní tváření ...
 • Plošné tváření pomocí kapaliny 

  Fries, Petr
  Tato práce je zaměřena na nekonvenční technologie využívající kapalinu jako tvářecí médium. Práce uvádí princip tvářecích metod hydroforming a jeho variací, wheelon, flexform hydromechanického tažení a explozivního tváření ...
 • Problematika využití kapaliny ve tvářecích procesech 

  Horňák, Matúš
  Táto práca predkladá literárnu rešerš metód tvarovania, ktoré používajú ako hlavné či sprievodné tvarovacie médium kvapalinu. Tieto metódy nachádzajú uplatnenie vo veľkosériovej výrobe tvarovo zložitejších komponentov, ...
 • Stroj pro hydroforming trubek z neželezných kovů 

  Ocelík, Jakub
  Diplomová práce se zabývá problematikou netradiční technologie tváření vysokotlakou kapalinou – hydroforming. Jsou rozebrány faktory mající vliv na průběh tvářecího procesu a jejich vhodné řešení při konstrukci stroje. Je ...
 • Technologie využívající kapaliny jako tvářecího média 

  Tůma, Martin
  Cílem této práce je provedení průzkumu výrobních metod využívajících kapaliny jako tvářecího média a zhodnocení míry jejich využití v současné době. Vytvoření přehledu všech metod, které pro výrobu součástí využívají ...
 • Užití elastomerů v oblasti tváření 

  Knebl, Martin
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia (obor B2339-00 Strojní inženýrství) se zabývá vytvořením přehledu technologií v oblasti tvářeni využívajících elastomerů ke zhotovení požadovaných součástí. Na základě studie ...
 • Využití hydroformingu při vytváření strukturovaného povrchu solárního panelu 

  Řiháček, Jan
  Dizertační práce pojednává o využití technologie hydroformování pro výrobu nového typu solárního absorbéru disponujícího přímo protékanou meandrovitou strukturou a strukturovaným povrchem tvořeným jehlanovitými elementy. ...
 • Využití kapaliny při tvarování trubek 

  Vilda, Dalibor
  Práce předkládá studii technologií, které využívají při tvarování trubek jako tvářecí médium kapalinu. Obsahuje popis metod nízkotlakého, vysokotlakého a postupového hydroformingu i radiálního vypínání kapalinou. Součástí ...
 • Výroba dílce hydroformováním a její optimalizace 

  Harant, Martin
  Práca rieši analýzu a optimalizáciu geometrie výlisku vyrábaného technológiou paralelného hydroformovania. Polotovar tvorený dvomi plechmi z ocele DC01 je zvarený laserovým lúčom. Pri tvárnení môže dochádzať k nadmernému ...
 • Výroba dílce hydroformováním a její optimalizace 

  Chrz, Jan
  Práce předkládá analýzu a optimalizaci výroby dílce pomocí technologie paralelního hydroformování. Jako polotovar slouží dva kruhové přístřihy z oceli DC01 o tloušťce 1 mm. V jednom z přístřihů je pomocí technologie Flowdrill ...