Now showing items 1-20 of 46

 • Agarose Hydrogels Enriched by Humic Acids as the Complexation Agent 

  Klučáková, Martina (MDPI, 2020-03-19)
  The transport properties of agarose hydrogels enriched by humic acids were studied. Methylene blue, rhodamine 6G and Cu(II) ions were incorporated into hydrogel as diffusion probes, and then their release into water was ...
 • Bariérové vlastnosti hydrogelů 

  Královič, Michal
  Hlavním cílem diplomové práce je posoudit bariérové vlastnosti hydrogelů. Bylo zkoumáno celkem 6 druhů agarosových hydrogelů, z nichž 5 druhů gelu bylo obohacených o huminové kyseliny izolované z různých zdrojů. Huminové ...
 • Bigely - příprava a charakterizace 

  Mušková, Alexandra
  Táto bakalárska práca sa zaoberá štúdiom bigélov, ktoré sú zložené z hydrogélu a oleogélu. Cieľom práce bolo pripraviť a charakterizovať bigély. Hydrogély boli pripravené na základe interakcie záporne nabitého tenzidu ...
 • Charakterizace hydrogelů na bázi fotosíťovaných derivátů hyaluronanu 

  Hekrlová, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá charakterizací tyraminového derivátu kyseliny hyaluronové (HA-Tyr), jakožto vhodného kandidáta pro fotosíťovací reakce in situ. V první části bylo zkoumáno botnání gelů ve fyziologickém ...
 • Chování hydrofilní fluorescenční sondy Oregon Green 488 v prostředí hydrogelu 

  Lacko, Kata
  Táto bakalárska práca sa zaoberá štúdiom chovaní hydrofilnej fluorescenčnej sondy Oregon Green 488 v prostredie hydrogélov. Hydrogél bol vytvorený použitím hyaluronanu sodného a CTAB (cetyltrimethylammonium bromid), ktorý ...
 • Časově rozlišená fluorescence ve výzkumu interakcí hyaluronanu a koloidních systémů 

  Mondek, Jakub
  Cílem předložené dizertační práce bylo studium pokročilých fluorescenčních technik a jejich využití v problematice koloidních soustav, respektive systémů hyaluronan-tenzid a hydrogelových systémů založených na hyaluronanu. ...
 • Časově rozlišená fluorescence ve výzkumu kapalných a kondenzovaných systémů na bázi biopolymer-tenzid. 

  Černá, Ladislava
  Tato práce se zabývá studiem vlastností hydrogelu, který vzniká na základě elektrostatické i hydrofóbní interakce mezi hyaluronanovým řetězcem a micelami kationtového tenzidu. Byl použit nativní hyaluronan sodný o molekulové ...
 • Difuzivita huminových hydrogelů 

  Král, Jan
  Tato diplomová práce je zaměřena na studium difúze měďnatých iontů v hydrogelech huminových kyselin. Celkem pět různých standardů huminových kyselin a jeden vzorek huminové kyseliny připravený ze stejného zdroje jako v ...
 • Difúze organických molekul v hydrogelovém prostředí 

  Holubová, Anna
  Tato diplomová práce se zabývá studiem hydrogelů vzniklých fázovou separací hyaluronanu s opačně nabitými tenzidy cetyltrimethylamonium bromid (CTAB) a Septonex. Navazuje na bakalářskou práci a rozšiřuje znalosti o podrobnou ...
 • Difúze v huminových gelech 

  Královič, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem difúze iontů těžkých kovů v huminových gelech. Úkolem bylo ověřit, do jaké míry má methylace huminových kyselin vliv na adsorpci kovových iontů. Jako kovové ionty byly použity nikelnaté ...
 • The Effect of Network Solvation on the Viscoelastic Response of Polymer Hydrogels 

  Žídek, Jan; Kulovaná, Eva; Jančář, Josef (MDPI, 2017-08-19)
  The majority of investigations consider the deformation response of hydrogels, fully controlled by the deformation behavior of their polymer network, neglecting the contribution caused by the presence of water. Here, we ...
 • Experimentální studium tření umělých kloubních chrupavek 

  Kulíšek, Vlastimil
  K náhradě poškozené kloubní chrupavky se používá mnoho konvenčních materiálů, které začínají být nahrazovány inovativními biomimetickými materiály, které kopírují vlastnosti kloubní chrupavky. Jedněmi z těchto materiálů ...
 • How Humic Acids Affect the Rheological and Transport Properties of Hydrogels 

  Klučáková, Martina; Smilek, Jiří; Sedláček, Petr (MDPI, 2019-04-19)
  Huminové kyseliny jsou považovány za látky s tzv. supramolekulární strukturou, jež je základem jejich unikátních vlastností a fungování v přírodě. Naše studie potvrdila, že již malý přídavek těchto látek do agarozových ...
 • Huminové látky jako transportní médium pro výživu rostlin 

  Vlková, Markéta
  Bakalářská práce se vztahuje k problematice huminových látek a jejich využití v zemědělství prostřednictvím hydrogelových nosičů. Zabývá se postupným uvolňováním substancí, které by mohly sloužit jako lépe přístupná výživa ...
 • Hyaluronanové hydrogely pro medicínské aplikace 

  Janča, David
  Tato práce se zabývá studiem vlastností hydrogelů připravených pomocí interakce polyelektrolytu hyaluronanu s kationaktivním tenzidem cetyltrimetylamonium bromidem (CTAB) v modelu fyziologického roztoku 0,15 M NaCl. Byly ...
 • Hydrogels with micellar hydrophobic (nano)domains 

  Pekař, Miloslav (FRONTIERS MEDIA SA, 2015-10-31)
  Hydrogels containing hydrophobic domains or nanodomains, especially of the micellar type, are reviewed. Examples of the reasons for introducing hydrophobic domains into hydrophilic gels are given; typology of these materials ...
 • Hydrogely aminodextran-tenzid - fázový diagram 

  Daňková, Kristýna
  Tato bakalářská práce pojednává o studiu hydrogelových systémů založených na bázi fyzikálních interakcí opačně nabitých částic, konkrétně kladného polyelektrolytu se záporně nabitým tenzidem. Podle vizuálního vyhodnocení ...
 • Hydrogely na bázi kladně nabitých poylelektrolytů 

  Jarábková, Sabína
  Tato diplomová práce se zabývá studiem fyzikálních hydrogely na bázi kladně nabitých polyelektrolytů. Předmětem studia je prozkoumání interakcí vybraných kladně nabitých polyelektrolytů s opačně nabitými tenzidy ve vodě a ...
 • Hydrogely s inkorporovanými enzymy 

  Geistová, Karolína
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem inkorporace enzymů do fázově separovaných hydrogelů. Cílem práce bylo stanovit enzymovou aktivitu ve fázově separovaných gelech. Gely byly připraveny metodou suché cesty na základě ...
 • Implantáty pro nervový systém 

  Kuruc, Lukáš
  Predkladaná bakalárska práca sa zaoberá problematikou implantátov pre nervovú sústavu. Prvá časť je zameraná na teoretický rozbor tejto problematiky. Zahŕňa oboznámenie čitateľa s vážnosťou poranenia miechy, možnosti jej ...